Գարնան հրավեր

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Մանուկն ու ջուրը Գարնան հրավեր

Հովհաննես Թումանյան

Երկու հոգիԳԱՐՆԱՆ ՀՐԱՎԵՐ


Բացվում են գարնան
Օրերը պայծառ.
Կգա՞ս, իմ ընկե՛ր,
Գընանք դեպի սար,

Գընանք դեպ այնտեղ՝ երկնահաս վերև,
Կյանքը լայնարձակ, երկինք ու արև...

Փըթթում են գարնան
Ծաղկունքը վառ-վառ.
Վե՛ր կաց, վե՜ր, ընկե՛ր,

Ելնենք դեպի սար.
Հազար գույներով, հազար-հազար ցեղ
Ժըպտում են նըրանք ու բուրում այնտեղ...

Կանչում են գարնան
Հավքերն անհամար.

Գընա՛նք, իմ ընկե՛ր,
Թռչենք դեպի սար,
Երգենք նրանց հետ՝ երկնահաս վերև,
Կյանքը լայնարձակ, ծաղիկ ու արև...


1911