Jump to content

Ես այնքան փո՜քր եմ դեռ

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից


Ես այնքան փո՜քր եմ դեռ

Եղիշե Չարենց

Ես այնքան փո՜քր եմ դեռ


Ես այնքան փո՜քր եմ դեռ,
Երեխա եմ կարծես,-
Բայց ես սիրում եմ Ձեզ
Ու ջինջ երգերը Ձեր:

Գիտե՞ք արդյոք, որ ես
Վախենում եմ, որ Դուք
Նայում եք աչքերիս
Հայացքներով բարբոք:

Սիրում եք Դուք երգել
Սիրո երգեր հուզիչ.
- Վախենու՜մ եմ ես Ձեր
Հմայքների ուժից: