Էջ:Աշխարհացոյց.djvu/25

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Դուրծկք, ապա Դիդոք, ապա Լեկք, ապա Տապոտարանք, ապա Յաղուտականք, ապա Խենաւք, ապա Շիղպք, ապա Ճիղբք, ապա Փիւք։ Եւ ապա Կաւկաս բաժանի յերկուս բազուկս, մինն գնայ դէպ ուղիղս կոյս, յորում Շրւան եւ Խորւան ազգ՝ մինչեւ ցԽորսվէմ. եւ միւս բազուկն արձակէ նախ վտակ մի զԱրմ գետ, որ է դէպ ուղիղ ՚ի հիւսիսի՝ յԱթլ գետ, եւ ապա նոյն բազուկն գնայ զելիւք հիւսիւսոյ, յորում բնակեալ են Թաւասպարք, Հեճմատակք, Իժմախք, Փասխք, Փուսխք, Փւքանակք, Բագանք, ուստի առնու պարիսպն երկայն՝ որ կոչի Ապզուտկաւատ, մինչեւ ցԱլղմինոն մօրս ? եւ ցծով։ Որոյ ըստ հիւսիսոյ՝ Մասքութան ազգն բնակեալ են, ՚ի Վարդանեան դաշտին, մինչեւ ցԿասբից ծովն, յոր բազուկն Կաւկասայ հպի, յորմէ ածեալ է զպարիսպն Դարբանդայ, այսինքն Կապ եւ դուռն՝ քաղաք պահակին Ճորայ. աշտարակ ահագին ՚ի ներքս ՚ի ծովուն կացուցեալ։ Իսկ ՚ի հիւսիսոյ նորա՝ թագաւորութիւն Հոնաց հուպ ՚ի ծով. եւ ՚ի մտից նորա առ Կաւկասով Վարաջան քաղաք նոցին Հոնաց եւ Չունգարս Մսընդռ։ Եւ յարեւելից բնակեն Սաւիրք ցԹալդ գետ, որ մեկնէ ընդ Ասիական Սարմատք եւ ընդ Սկիւթիա աշխարհք. որ են Ապախթարք, այսինքն Թուրքաստանք, եւ Խաքան թագաւոր նոցա, եւ Խաթունն՝ դշխոյ նոցակին Խաքանայ։

ԺԹ. Աշխարհ Ասիոյ Կողքիս է, որ է Եգր. յելից կալով Պոնտոս ծովուն առ երի Սարմատիոյ, ՚ի մտիցն Դռակոն գետոյ մինչեւ ցԿաւկաս լեառն եւ ցնորին բազուկ, որ բաժանէ ընդ նա եւ ընդ Վիրս. եւ անտի սահմանի մասամբ ինչ Մեծ Հայոց մինչեւ ցԿապպադական Պոնտոս։ Եւ բաժանեալ է յինքեան չորս աշխարհս փոքունս, ՚ի Մանւիլ, ՚ի յԸգռեւ, ՚ի Կի, որ է Առանձնակ Եգերայ, ՚ի խաղ իւրում Փասիս գետ, առ հոմանուն քաղաքաւ, եւ ՚ի Ճանիւս որ են Խաղտիք, յորում գետ Մեգաղու Պոտամիա։ Ունի եւ այլ գետս. զԱկամսիս որ էՅոհ, որ գայ ՚ի Մեծ Հայոց։ Ունի հինգ քաղաքս, Իանի, Կոտա, Ռոդիւպօլիս, Աթինա, Ռիզոն. եւ այլ