Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/153

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


պատվեր։ *Ի*նչ կր պակսի անոր, կըսեր շարունակ»։ Կան շաա մարդիկ որք կը կարծեն թե կնոշ բարեբաստությունը անթերի է երբ կենաց նյութական շնորհներն կը վայելե. չեն ըմբոներ անոնք, կամ չեն ուզեր ըմբռնեի թե կինը սիրտ մ* ունի և թե անով երշանիկ է կամ ապերջանիկ։ Որքան սակավաթիվ են այս ճշմարտությունը հասկցողնեբը։

Գե ղաշնորհ տիկնոջ հետ ամեն անգամ խոսքդ կրվենք, ե զատ մեծ հաճություն կր հայտնե երբ քեզմով կզբաղինք։ Երևա կա յե թե՛ որպիսի ուրախություն է ինձ զբադիլ սիր^Ժ նյութով մի։ Ոշինչ այնքան մխիթարական է բացակայության մամանակ որքան խոսիլն այն անձանց վրա որք սրբազան են մեզի համար• կարծես թե տկարության դառնությունը մասամբ րվիք կր մեղմի, ե մասնավոր համ ա կրու թյուն կրնծայենք այն անձանց որոնց հետ նույն ւ՚ւխորժելի առարկայով կրնանք մեր ժամերն անցրնել։ Այս չքնաղ կինը գուցե ոչ այնչափ հաճելի ըլլար ինձ եթե այնքան համակիր ուշադրությամբ ուկնդիր չըլլար քեզ վերաբերող պատմ ութ րսնցս։ Թերևս չափազանցություն կա այն հետաքրքրության մեջ զոր ցույց կուտա քու նկատմամբ, և թե այդ ընթացքին շարժառիթն է ինձ սիրելի ըի լաթլ Հւաղձանքր, ղի հասկցա որ խիստ խորագետ է նա։ Չգի~ ս։եմ ^ե ընկերությունս վայելելու թե ատելի նախանձորդեն հեռի մնալու փափագն Է որ այնչափ տունս հաճախելու կը դըր-ղե զինքը։

Մսւյաա առ Տիկին Սիրա

Այս տարակուսելի պարագաներու մեջ ոչ երբեք հանձնա** ռոլ կըլլամ Հուլիանեես բաժնվելու. երևակայության հրեշներն ավելի սոսկավիթխար կը հանդիսանան հեռավորության ազդմամբ, որով շարունակ ինձ պիտի թվի թե՝ աղջիկս դավա՛ճանության նահատակված Էք Գիտեմ թե ճամփորդությունը > նամանավանդ անձկալի րնկերությունդ ինձ խիստ ն պաստա -վոլ7 կրլլար քանի որ առողջությունս սաստիկ խանգար յալ է։ Ո րչափ փոխված եմ, եթե դիանայիր, կը ցավեիր անշուշտ, ե քոլ գեղանիդ բնավ վախ չէր զգար ինձմե Հա ղթվելոլ յուր

131