Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/176

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ամենուրեք արյան Հետքեր թողացին իբրե վկա իրենց արշա-վանաց։

Միշտ բազմաթիվ անձինք մեկ անձի Համար կը տուժեն, ե մեկ արյան կա թի լեն Հազարավորներ կը ծնանին, ղի ոչինշ միայնակ և անբերրի կը մնա. այլ ամենայն ինչ շղթայակապ էէ կը բեղմնավորե, կը Հառաջանա, կը Հաստատվի, և կարծես արյամբ կր ծեփիք արյամբ կը բարգավաճի է արյամբ կը ՀաղթաՀարե և բաբձրաՀոն կը կանգնի։ Քաղաքներն արյամբ կ՝ստացւէին, արյամբ կը պսյհպանվքէն և երբեմն արյամբ կար֊ նըվին։ Կրոնքներն արյամբ պաշտ պանվե ցան, Հալածվեցան

♦…..և Հոձովմ մին թշնամվույն և մյուսն եղբոր մ՚արյու-

նեն դուրս ցայտեցին։

Մ ովսի սի Ժողովրդյան փրկության առթիվ Եգիպտացվոց դիակները Կարմիր ծովու մեջ ծփացին։ Բաբիլոնի արքունական խնջույքին ցնծալից աղաղակներուն վերջին վանկն՝ արյան լճին մեջ կորսվեցավէ ինչպես Կարթագինյանց ատելության նզովքն արյան մեջ շիջավ, և Հոմեաստանի Հետին օրՀասա կան Հառաչանքն արյան մեջ նվաղեց ւսվ։ Վսեմ եղբայրասիրություն ե Հաշտարարություն քարոզող Քրիստոսի արյուն նեն՝ ի վեր կանգնեցավ սպառազեն և արյունարբու Քրիստոնեությունը* Կարլոս ե-րդ արյան տ առերով գրեց Լութերի անունն յուր դրոշակին վրա* Վաշինկթընի ստացած անկախու՛կթյունն արյան գետ երեն ծնավ, և 89 թվականը Հետին Գաբե* թին գլխուն զոՀովն տուժել տվավ ավատականության և բըո* նության բազմադարյան անիրավությունները։ Եվ մինչ ազատությունը կը ծնաներ, թագավորության բեկորներն արյան գետերոլ մեջ շառաչմամբ թավալելով կ*անհետանային։ Միշտ և ամենուրեք արյուն* անոր Հարգը շատ կը ճանաչեն և ան* խիղճ կը թափեն։ Կաթիլ մ* ար յան Համար կը բողոքեն, և բյուրավորներ կր վատնեն։ Մարդասպանությունը կ>արգիլվյ*, մինչդեռ ընդՀանուր կոտորածը կը ներվփ։ Առաջին կետին մեջ կառափնատ կա ի բաժին, իսկ երկրորդին մեջ ովսաննա։ Ինչ որ մարդասպանություն Է դատարանին առջև, աշխարհակալություն Է պատմության մեջ։ Մին դատապարտելի Է քիչ ար* յուն թափած ըլլալուն> և մյուսը ՀռչակելիՀ արյան գետեր բա ցած ըլլալուն Համար։

148