Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/30

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Si|n i'!t|h}i|i ii>l,iifil*(nig fil.ihii, կրկնում եմ, թեկուզ .Շիովան– i|mmjU, յինե|է, մի (ihitijili մւպպ ե ալն \.[ հայտնի մեղավոր,

tMi »jiMp mii| կփր՚եի ձւպանից ե նայն խոսքերը կասեի. որով– iM.mii mhsI Ii tfքi fiuI(ս|սIi|ոp}i հանցանքից ավելի գարշելի tu putHiH եյյյ < յ ործ I. այդ ձեա| դատաստան կտրելը, ամեն մի հան– IH11 տ,äVsV5i աւ|եյի դատապարտելի Է այդպիսի նենգամիտ, նա– |tiiiiiiM^4>iiipiinnil,|iin| կտշստված ե տմարդի դատավորը, և նրա fiiiiiVnt|i I I liii փսրմսւնրր անվանեցի խուժանական։ Եվ

Վ,ւ\ ւրսւ}ւս|էի| աս|1է|1,ււ tii(ii|uifil«|ni<j, թեկուզ ե դրա համար ինձ թադեն, |ւ1ւտս|եէէ արին դ1դ.ևզմանատուն դարձած Մշակի

.V" -10 Hill;