Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/42

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


չ ի նե բ՚կւաւնփ աւԱ №անգա մ ա նքնեթը, «զոթ այս-» պ ի ս ի կարևոր գործի մը թարգմանությունըկը–

պ ա հ ա՚^ե^;

Չգիտեմ, րացիտ թերությունները, որ թարգմանիչը խոստովանում էյ թ& ֆքէ գոը8Մ էլ կունենա, ուրիշ ինչ հանգամանքներ են, որ այսքան նվաստացնում են պ, Մասեհյանի թարգմանու– թտւնըէ; ըւպց ազգային թերթերի մեջ («Տարազ», 1896, № № 40* 41, 43, 44 և 4Տ) այդ գործի մասին խոսողներից մեկն էլ ես եմ եղած և չեմ հավանում Թաբազյանի այդ խոսքերը։

Ահա մենք սրտագին ողջունել^վ նրա աշխատաթտւնըւ հա^ մառոտ ցույց կտանք ԹոդԹ տեսակ թերություններ* ինչ որ #ա-մանակին նկատել ենք պ. Մասեհյտնի թարգմանության մեջ։ Ծվ թող նա չկ1**թ%,* թե այս. տեսակ նկատողություններով դիտավորություն ունենք հերքելու իր, ինչպես և իր նախորդի, գործի լըր– չությունն ու֊ կպըևորռւթյունը։

Օրինակներ սերենք։

Համլետը Պո|տն|աաին ասում է,

— Այո՛, պարոն, պարկեշտ լինել ինչպես աշ– խար հա կ քս*լե, կնշանտկե տասն հազարեն մին ընտրել։ 54?

Քերականորեն սխալ այս նախադասության միտքը միանգամայն հակյատււմ է Համքետի հայացքներին և իսկույն մատնում է իրան^

. №ասա|ս*նւ աքտլեա Է, թարգմանել*

՝ —. • Ա՛յ,– լ. ի ա՚ե լ ա զ ն ի վ ա յ. ս պ ի ս ի ա շ խ տ ր ՛հ ո ւ մէ Ա»1Դ Է" ւԻ^Է ւ^տրյալ տասն հազար ՜մարդից։

Հանգուցյալ Ադամյանի դերի մեջ այսպես Է եղել,— Այո՛, լինել ափքիվ1 մարդ,— նշանակում Է լինել ընտրյալ տասն հազարներից։

Բայց ջնջել Է և իր ձեռքով գրել այսպես.

— 1%ւ% ա*շյթա*տՀքֆս այ*ս ընթացքին մեջ հազիվ կարելի՚-Է՛ տասԹ քԽւօցթզ* մարդով մեջ; մի սպնիվ մարդ գտնել։

ա