Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/448

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


արւ նորածինը, մեր սւ>ըի umm$> եղա* ււ>1^Ո>քւ (i ամիս fttttm. \\\կ ղագխղ* # տաբուց հետո տաղանդ U այժմ, tliiui Արկա տարի #աաոդ%ք «էսրաակւ*<ք>*է **քէ« վույթ», «արդեն իր փտոաց դափնիներուս* մե£», *հսւ(1ճ<41|է» it i|b|ifumf|w ♦՜է*ք»կ րոբդ Ադամյան»։

1Տ99

ՄԵՐ ԳՐԱԿԱՆ ՎԱՐՔ «Ի ԹԱՐՔԻՑ (Էջ 82)

Տսյտգրվել է Sq, 1899, ապրիփ 11, № 18, էջ 815—316:

1. Խոսքը «Նոր–Դար», 1899, ապրիլի 1, m 58-ում տպագրված «Այս ին– չիցն է» վերնագրով աոաջնորդող հոդվածի մասին է, ուր ասվում է, թե «Վերջին քսան տարվա ընթացքում մեր մտավոր կյանքը չէ ծնել, չէ մշակել գեթ մի քանի նշանավոր հրապարակախոս գրողների, դրա փոխարեն անընդունակների, աղմուկ հանողների, U' միտք, U' սիրտ պղտորողների, և՛ հայերեն լեզուն ա– Սյականողների ահագին լեգեոն է հրապարակ ընկել», որ րոլոր աչքի ընկնող գործիչներն ու գործերը անցյալում են եղել։ Այս ինչի՚ցն է,— հարցնում է հոդվածագիրը և պատասխանում,— համենտյն դեպս — ո՛չ պրոգրեսից։

2. Թ-0 ակնարկում է Ղ– Ալիշանի բանաստեղծությունների ժողովածուն՝ «Նուագք», Վենետիկ, 1886—1888:

8. Տե՛ս «Նոր-Դար», 1899, մարտի 4, № 39, «Կանոնավոր կրթությունն է պակասում» աոաջնորդող հոդվածը։

ՄԵՐ ՆԱԽՈՐԴ ՇՐՋԱՆԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԸ (էջ §5)

Հոդվածը անավարտ է մնացել Կովկասյան գրաքննության արգելքի պատ– ճաոով։

Տպագրվել է ԹԵԺ՝, 1951, հ. IV, էջ 61—63, որը և հիմք է դարձել ներկա հրատարակության համար։

1. Սկսած 1858 թ. № 1-ից Ստ. Նազարյանի այս խոսքերը որպես բնաբան դրոշմվում էին «Հյոաիսափայլի» այդ տարվա բոլոր համարների տիտղոսաթերթերին։

2. Տե՛ս «Խաչատուր Աբովյանի երկերը», Մոսկվա, 1897: Մեջբերումը կատարված է հիշյալ գրքի աոաջաբանից, էջ VIII.

3. Տե՛ս «Լևոնի վիշտը, ժամանակակից վեպք, չորս գլուխ բաժանած և զանազան բանաստեղծություններ», Մոսկվա, 1865, էջ 244, «Ազգային վիճակ» բանաստեղծության աոաջին երկու տողը։

4. «Մատենտգրությունք Մ. Պեշիկթաշլյանի», Կ. Պոլիս, 1870, էջ 76, «Եղբայր եմք մեք» բանաստեղծությունը։

437