Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/449

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


5. Մ. Թաղի ապա նին վերագրված այս բանաստեղծությունս* աոաջին անգամ տպագրվել է 1820 թ. «Հայելի Աալկա^յան» tp Ենթադրվում է, որ դ՛րա ^եղինաէքը հնդկա՚հայ բանաստեղծ ն հրապարա!քախոս Հ՛ովհաննես Տեր– Հակոբյանն է։

ՇԵՔՍԲԻՐ, Հ&էՈԵՏ, Թ1Տ#%տ ԱՐԵԳԻՆ Հ. *ա*1աՅԱՆ (էջ 88)

Տպագրվեւ է Տզ, 1900, մարտի 12, M I, էջ 129-111, «Մատենախոսության» բաժնում,

Սեագիրփնքնագիրլւ հեղինակային ուղղումներով պահվում է ԳԱԹ, Թտ– մանյ՚անի ֆոնդում։

Ք№Ո«1)քէԻ՝է» ա(Գ (Էջ W)

Գրվել է Ղ. Աղայանի գրական գ*ւր1№նեքէքթ|ան 4§-տւ§յակի աոթ^վ* որբ նշվեց 1902 թ. մայիսին։ Տպագրվել Է Sq, 1902. մարսփ 24 № էէ, Էջ 78—79:

(Քաոասունամյակի օրը) (Էջ 49)

Գրվել Է Ղ. Աղայանի հոբելյանի օրը՝ 1902 թ. մայիսի 19-ին, սակայն տպագրվել Է միայն 1911 թ. Տգ, Mq Ց—ft, Էջ 180:

1. Լիր արքայի խոսքերը Թումանյանը բերել է ^շողաթրստշ։ Այն վերցը– ված Է Ծեքսպիրի համանուն ողբերգության 1երւբ;որղ արարվածի ւերկրորղ տեսարանից, ուր ասված Է.

— Բայց, այսուհանդերձ, պետք Է ձեգ կոչեմ Նվաստ ծաոաներ, որ միացրի եք Երկու չարասիրտ աղ^իկա^րի հետ Զեր երկնածնունդ ւեգեոյննե^ Մի ծեր գլխի դեմ, այսչս/փ սպիտ ակտ

Շեքսպիր, «Արքա Լիր», թարգմ. անգ|եյանի$ Հովհ. իյան-^ասե՚հյան, Թիֆլիս, 1898, Էջ 87:

438