Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/450

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Իա%ԱԿն%աԳ1Ո\հ❁§ւա% (La-ill

Տպագրվել, է «Լույս» օրացույց հանդեսի 1905 թվականի հավելվածում, այնուհետև՝ Նազ աո յանց, էմ., «Ընտիր հատվածներ», Ա. մաս, Ալեքսանդրա* սյոլ, 1907, կ 265—289, «Հովհաննես Թումանյան» վերնագրի տակ։

Տպագրվում է, «Ընտիր հատվածներից»։

1. Լորիս– ՄՒղիքով Միքայել (1825—18881— հայ գեներալ. 1877—1878 թթ. muu-տաճկական պատերազմում Կովկասյան հատուկ, զորաբանակի հրամանատարն էր։

1907

անկեղծ* 2Ե%ք (էջ my

Տպագրվեք է՜ «Փտյքակտ> Թիք լիս, 1907, ապրիլի 14, M 6:

ՎԻ№Ստ1տա& ՀԱՐԴԱՆՔ (Էջ 57)

Գրվել Է Պերճ Պոոջքանի? թաղման աոիթով, որը» տեղի Է ունեցել Թիֆլիսում 1907 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ Տպագրվել Է «Վտակ», 1907, դեկտեմբերի 9, № 17:

1908

ՀԱՑՕՑ Ն1№ %№ԿԱՆ1»ԻԹՅԱՆ ՀԻՍՆԱՄՅԱԿԸ (Էջ 60)

Դրվել Է էս. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի հրատարակության 50-ամյակի աոթիվ։ Տպագրվել Է «Վտակ»,. 1908, հունիսի 5, ա 119:

1909

ՕՁ –ԴՐԱԿԱՆ ՈՉՆՉՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՔՆՆԱԴԱՏ (Էջ 62)

1909 թ. հուլիսի 28-ին «Մշակի» № 162-ում Ո՝. Դրամբյանը հանդես եկավ «Դրական մեծությունները բանագող» հոդվածով, ուր պնդում Էր, թե Թուման– յանի «Ծիտըլ» վ]էւր§վյւս& Է Ik Հաւկունու «Աշըղ ն1հլոր» ստակից։ Թ-ն Դրամբյա– նին պատաս]սանեց^ «Օ^-գրական ոչնչությանները քննադատ» (Մշ, 1909, օգոս–

439