Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/452

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


2 Մեջրէւրամ|1 ւս(ւ 1 (ւ«ւ•» I «Iքուր(|ւ<ւ1յւ|ակ|ւ է. |ւո)|ււա||ւ(| I!,(« 1;|փ^ւս1փ ւս1^|!.|ւ նադիր սաաչ՚նււրդող (սււ||խ>օխ| ( 11ւււ|ւ1(ւ<ւհ'1|ւէ<կ ••, հացփորի 10, .1 էս :ւՀ! | •

ՄԻ ԵՐԿՕԻ |օՈՐՀՈԻՐԴ ՄԵՐ ԴԱՎԱՆԱԿԱՆ ՄԱ1Ո11Վ1»Ն {\? Ո*11

Տպագրվել Է Հթ, 1910, փետրվարի 4, № 26;

«ՀԱՄԼԵՏԻ» ՉԱՐՉԱՐԱՆՔԻ ՇԱԲԱԹԸ ԹԻՖԼԻՍՕԻՄ (Էջ 85)

Տպագրվել Է Հթ, 1910, ապրիլի 13, № 80:

1. 1910 թ. ապրիլի 5-ին, երկուշաբթի օրը՝ Թիֆլիսի Արքունական թատրոնում հայ դերասանական «Նոր֊դրամա» ընկերությունը Ամո Խարազյանի ռեժիսորությամբ, մասնակցությամբ Ամիրան Մանդինյանի ե Գեդեոն Միրղայանի ներկայացրել Է Շեքսպիրի «Համլետ» ողբերգությունը։

Համլետի դերում՝ Ամո Խարազյան։

2. «Համլետի» ռուսերեն բեմադրությունը Դայլսկու ղեկավարությամբ տեղի Է ունեցել 1910 թ. ապրիլի 9-ին, դարձյալ Արքունական թատրոնում։

ՏԻւՈԻՐ Գ. Վ.-ԻՆ (Էջ 89)

Տպագրվել Է Հթ, 1910, ապրիլի 18, № 83:

1. Հոդվածը գրվել Է «Մշակի» աշխատակից Գրիգոր Վարանդյանի «Տը– խուր փաստեր»–նամակ խմբագրության (Մշ, 1910, ապրիլի 15, № 81) դե#է

2. Թ-ն գրել Էր «Երևանի կռիվը և №. Աբովյանի «Վերք Հայաստանին» ]ւբրև պատմություն» ոաումնասիրությունը։

Տե՛ս ԹԵԺ, հ. VI, Էջ 458—461:

ՀԱՅԻ ՕԴԻՆ (Էջ 90) Տպագրվել Է Հթ, 1910, ապրիլի 30, № 91:

ՕԻՂՂԱԾ «ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ» (Էջ 92)

Տպագրվել Է Հթ, 1910, մայիսի 6, № 96:

1. Թ-ն նկատի ունի իր «Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանին» եւ ոուս–պարսկական պատերազմը» անավարտ ուսումնասիրությունը (տե՛ս ԹԵՓէ հ. VI)։

2. «Վերք Հայաստանի» վեպը Մոսկվայի՝ ժամհար յան հրատարակությամբ

441