Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/454

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


քագրտկան բանավեճերին, GfiuiGp բտողուքտմ են մա՛մա |ր վարկարնկողափի նր֊ կւստմամբ եղած հա սարակ ական անտարբերության դեմ հ վ^պ\\ոզթ հայանա մ այն օրգաններին, որոնք «տպագրական |uոսթյւ դարձո՛վ են անբնական 1\խ\ ու գծուծ շահերի պաշտպանության 4քւջո§»։

Տպագրվել Է Հթ, 1910, հունխփ 12, m 127:

1. 1910 թ. հունիսի 2-ի № 34 հրամանագրով Մարիամյան-Հովնանյան դպրոցի հոգաբարձությունը բոքորովին կաէւպակա%տեն, առաէ՚ց որևէ պատճառաբանության, ա£խատա%ից արձակուիմ ՛է դպրոցփ տեսու՛չ Տ. Ռաշմաճյանին և ուսուցչական խումբը։ Այդ >անիրավութ$ան դեմ .մամուլում հանդես եկան ոչ միայն Ներսիսյան դպրոցի, այլև Երևանի ու գավադի ուսուցիչները, շրջանավարտներն m գրողները։ հաապւակակաա կարծիքի ճնշման տակ՝ արձակված ուսուցիչներից 10-ը իրենց պաշտոններում կրկին վերականգնվեցին։

Հայ ուսուցչի իրտվտւնքԹերփ պաշտպանությամբ Թ. հանդես եկավ ինչպես այս., այնպես կ ^Ազտտ ևն..*» (Հթ. 1910, № 1210» «Մողնու ծխականին» (Հթ, № 123) և «Ելքը» (Հթ, № 133) #ոդվածտթում։

վ№1Զ պաաաախ պ. Ա. «Ե1ԼքաՏ,%№ i$bg 101) Տպագրվել է Հթ, 1910, օգոստափ 8, № 1113:

1. 1910 թ. մարտի 7-ին, Նոր-Նախիջեանում հրատարակվող «Լույս» շաբաթաթերթի № 10-Ոնմ Մեղրյա1ը տպագրել % «Սեր մանկական գրականությունը և հայոց լեզուն» հոդվածը, որի առթիվ հանդես եկավ Հով. Թումանյանը իր «Լեզվական փոխառությունները» |Հթ, wt0, մտյքաի IU, № fö8) "հոդվածով։ Դրան ի պատասխան Մեղրյանը գրեց «Ուշացած պատասխանս Հով. Թուման– յանին» (Հթ, 1910, № 166), որը U ակնպրկտմ է բւսնաստեղծ^։

2. Խոսքն իր «Լեզվական փոխառությունները» հոդվածի մասին է (տե՛ս այս, հատորը, էջ §6):

8. Տե՛ս այս հոդվածի № 2 ,ծ,տէոթագրու^յ?ու%5Տ

Տպագրվել է Հթ, 1910, հոկտեմբերի 7, .№ աե

1. Խոսքը Սիմ. Տեր-Մինասյանի քԳորիից) Հթ, 1910, հոկտեմբերի 3-ի № 218-ում տպագրած «Մի կարևոր առաջարկ» հոդվածի մասին է, ուր նա գը– րում է, որ «Այժմ մի լուրջ և բազմակողմանի ամսագրի հրատարակության մեծ կարիք է զգացվում»։ Այդ նպատակով էրավիբում է հրատարակչական ընկե–

ՀԱՅ ՈԻՄՈԻՑ2Ի (էջ f00)