Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/456

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


1. Թումանյանը նկատի ունի թերթի Սայք» համարում տպագրված* Հ. Մազ– մւււնյանի «Դարնաս Լղպորից», «I/|«Աս|> Ա 1«Տեր 1սա>»ստ|տսԱ|> ^՚հսէպհւ խա», «Կարոտ» բանաստեղծական աոաջին փ|1|1<\ե|1|1։

<Լ. Ն. ՏՈԼՍՏՈՅԻ ՄԱՀՎԱՆ ԱՈ՝ԹԻՎ^ (Էջ 11«) Տպագրվել Է Հթ, 1910, նոյեմբերի 9, № 249:

0ԻՐՎԱՆԶԱԳԵԻ ՀՈԲԵԼՅԱՆԸ * (Էջ 118)-Տպագրվել Է Հթ, 1910, նոյեմբերի 13, № 253:

1, Օիրվանզադեի գրական գործունեության 30-ամյա հոբելյանը նշվել Է 1911 թ. մայիսի 22-ին Թիֆլիսի Արտիստական ընկերության թատրոնում։ Այդ օրը «Հորիզոնի» վիպասանին նվիրված հոբելյանական համարում (№ 108) Թումանյանը հանդես եկավ «Սիրելի Օիրվան» իր շերմ հոդվածով։

ԱՄԵՆՔԸ ՄԻԱՍԻՆ (Էջ 120) Տպագրվել Է Հթ, 1910, նոյեմբերի 28, № 266:

Լ Կուլտուրական Միությունը կազմակերպվել Է 1906 թվականին, Կ. խպթ տիսյանի գլխավորությամբ։

2. Տե՛ս այս հատորը, աոաջին նամակի № 1 ծանոթագրությունը*

1911

ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐԻՆ (Էջ 122) Տպագրվել Է Հթ, 1911, հունվարի 1, № 1:

1, Ակնարկը վերաբերում Է Կովկասի հայ գրողների արդեն կազմավորվող ընկերությանը, որը պաշտոնապես ձևակերպվեց 1912 թվականի հոկտեմբերին*

2. Թամանյանն ակնարկում Է Հթ, 1910, դեկտեմբերի 31, № 293-ում % Աղայանի տպագրած «Նամակ խմբագրությանը», ուր նա բողոքելով «Հովիտի նույն տարվա վերջին համարում Դարեգին Ենգիբարյանի իր հասցեին ուղղած զրպարտության դեմ, գրում Է. «Չգիտեմ ո՛վ ինչպե՛ս, բայց ես շատ ւսնգսէմ տզում եմ փախչել ե՛ գրականությունից, և՛ մեր միջավայրից և դրանով ազատ* վել մեր գրելացավով բռնված՝ թուղթ ու անուն մրոտող գրչակների ձեոից։ Գ$* տեմ, որ նրանց ուզածն Էլ հենց այդ Է.,, զզվեցնել, մեռցնել…»։

ԳԱՎԱՌԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈԻՅԹՆԵՐ (Էջ 128)

Տպագրվել Է Հթ, 1911, փետրվարի 4, № 25:

445