Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/458

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ւկաս կողմից՝ հայս հայտնում, որ է^րվա0^աղա 1|Փս#ատրվի փնչպնէւ բարոյապես, այնպես Էլ նյութապես, որի կարիքը մանավանղ նա զգում Է» Հենց այս ւ$Փ>փԱ *սրտահայաաթյոք<*ն ՛է, ՛որ ՚դաքւ չի %կե| #-իԹւ

ՍԻՐԵԼԻ ©ԻՐՎԱՆ (Էջ 12«) Տպագրվել Է Հթ, 1911, մայիսի 22, № 108:

ԱՐ ԶԱՆ 1®ԱՉԱՏՈԻՐ ԱԲՈՎ6ԱՆԻՆ (Էջ 127)

Տպագովեյ Է «Հասկեր», 1911, JMb 5, Էջ 180—131 (անստորագիր)։

1. Այս և նախորդ մեջբերումը տե՛ս «Վերք Հայաստանի» բ. գլուխ («Խաչատուր Աբովյանյւ երկերը», Մոսկվա, 1897, Էջ 100, 170):

ԴՐԱԿԱՆ ՖՈՆԴ (Էջ 12$) Տպագրվել Է Հթ, 1911, հունիմի 4, M 119:

1. 1911 թ. հունիսի 3-ին Հթ, № 118-ում Էեոն հանդես եկավ հայ տպագրության 400-ամյակին նվիրված «Համազգային հոբելյան» հոդվածով, ուր հիշեցնելով, որ առաջիկա 1912 թ. լրանում է հայերեն առաջին տպագիր գրքի՝ 1512 թ. վենետիկում հրատարակված «Պարզատումարի» չորսհարյուրամյակը, առաջարկում է նշել այն ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ բոլոր գաղթօջախներում որպես համազգային հոբելյան։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ պ. ԿԱՏՈՆԻՆ (էջ 180)

Տպագրվել Է Հթ, 1911, ադկտեմբերի 9, № 222:

1. «Սուրհանդակ» թերթի հոկտեմբերի 8^ի mi 40Տ-Ում Կատոնը տպագրկ Է «Իմ պատասխանը Հ. Թումանյանին» հոդվածը, գրված՝ բանաստեղծի «Նտ* մակ խմբագրության» (Հթ, 1911, № 220) դեմ, ուր նա դիմկլով Կատոնին բացատրություն Է պահանջում նրանից «Սուրհանդակի» 1911, հոկտեմբերի fit № 406-ում տպագրած հոդվածի առթիվ։

2. Ս. Զերքեզյան— ոեակցիոն հրապարակախոս, որը ատդրագրել Է Կտտանք կ. և Իրազեկ ծածկանուններով։

«ՀԱ311Ց ՊԱՏ^ՈԻԹտ1ԻՆ» (կ 182) Տպագրվել Է Հթ, 1912, ապրիլի tsfs 71:

447