Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/77

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Մի՞թՏ մե% յսավ նէկ% Խւճոտ ոոա.: մտք1|է» սյաէքէ բաֆատտա ա պարզությանը, ւյրացու հոգա անկեղծությանը, թուրքի սապխ տականաթւանը։ Ահա թե որ կռղմից պետք է մոտենալ ժրղո– վուրդների11,; անկեղծ ու բաց սրտով։ Եվ երբ էսպես կմոտենանք նրանց թեկուզ հասարակւ մարդրւն, ավելի շատ բան կռանենք հարգելու, սիրելո% քան երբ նախապաշարված մոտենամ ենք նրանց մեծ մարդկանց։ Հարկավ նրանք էլ մեր վերաբերությամբւ Ինչ որ լավ բան է, լինելա* քինելու է սիրով, իսկ սրով–երբե՛ք;

էս տեսակէտիդ պեաք է սրտալի ողշունել Մոսկվատւմ կայացած էն միությունր^ ո§ իրեն նպատակ է դրել ազգերի ւ?եր8կ– ցումը խաղաղ կուլտարական հողի վրա, պետք է արձագանք տալ, ծավալե| ու ճյրպավորել ամեն տեղ,, ուր սիրում են ժողո– վուրդների համերա£խաթտւնն ու խաղաղաթյունոյ

Հօ&ւ&աՆՆա№ Գնա

Մեր մեջ հոբելյանները համաճարակի կերպարանք են աո> նրւմ։ Հոբելյան են տոնամ ու հոբելյանի են պատրաստվամ ամեն– քը թե՛ արժանավոր, թե՛՛ անարժան ու միշտ էլ հրավիրում են ա%-գի, ընղհ;անրո!թք1յւ%— մասնակցելու։ Տարեցտարի բազմանամ են էդ «համազգալին» տոները ե փաոաբանաթյոէնների ցանկայ ու ցուցակ՛ն Էլ զարգանամ ու մեծանամ Է հկտլյ մի շատ ինքնուրույն տգեղաթյամբ։

Հարգելու մարղ|կ կա՞ն. շատ գեղեցիկ։ Տոնելա գործեր կա՞ն, գանք հրճվանքով ու երդերով։ Թայց օրինակ պետք, Է աոնել հսա– կացող ժողռվարդներից, հենց թեկուզ մեզ մոտիկ ռուսները, տեսնենք նրանք ինչպես են անում։ Եթե նրանք Էլ մեզ նման հոբել– յաններ կատարեին, տարեկան մի քանի տասնյակ հազար հոբե|– յան պիտի տոնեին.. ե ամեն մեկի հոբե|յանն Է| եթե դնեին ամբողջ ռուս ժողովրղի առջե ու հորդորեին, հրավիրեին, թե եկեք պսակելու, փաոաբանելա Էս ինչ գրողին, դերասանին, խմբտ– դրին, գյաղատնտեսին,, ոաացչին, քարանային և այլն, ե այյն, երեակայո՞ւմ եք, թե ի՛նչ ազգային աղետի բնավորաթյան կարող

74