Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ8.djvu/566

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


<ՍԵՊԱԳԻՐ ՀԱՏվԱԾՆծՐ Եվ ՆՇՈԻՄՆԵՐ>

(էջ 86)

1 Տե ս «Տաղեր ու խաղեր», խմբագրեց ու կազմեց Աղեք. Մխիթարյանց, Աղեքսանդրապոլ, 1900։

2 Տե՛ս Գ. Շերենց, Վանա սաղ, Բ գիրք, էջ 59։

3 Տե՛ս «Քնար հայկական», խմբագրեց Մ. Մ. Միանսարյանց, Պ.,. 1868,

4 Տե՛ս Ռ. Պատկանյանի «Ընտիր երկասիրությունները», Պ., 1893, էջ 19։

5 Տե՛ս Ալիշանյան Դևոնղ. Նուագր, գիրք Գ, Վենետիկ, 1858, էջ 220։

6 Տե՛ս Ս. Շահազիզ, Լևոնի վիշտը և զանազան բանաստեղծություններ, Մ., 1865, էջ 237։

7 Տե՛ս Մ. Պէշիկթաշլյան, Տաղեր, Թ., 1903, էջ 55։

8 Բնագրում այսպես է.

Թող լայցեն աչք որ վեհ բարձանցն Հայրենեաց Չեղեն տալոյ ղողջոյնս անձկայրեաց։

(Տե՛ս Խորեն Նար-Պեյ, Քնար պանդխտին, Կ. Պոյիս, 1868, էջ 2):

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՌԻՎԸ ԵՎ Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ

«ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ» ԻԲՐԵՎ ՊԱՏՄՈԻԹՅՈԻՆ

<Նախաբան>

(էջ 97 )

Ինքնագիրը պահպանվում է ԳԱԲ, Թֆ № 176։

Թումանյանի ուսումնասիրություններից ամենածավալունն է։ Սևագիր է, անթվակիր, անավարտ։ Երրորդ գլուխն ունի ենթավերնագիր՝ «Վերք Հայաստանիի» 50֊ամյակի առիթով նվեր Խաչատուր Աբովյանի հիշատակին». Ուրեմն, Թումանյանն այս ուսումնասիրությամբ սկսել է զբաղվել 1908 թ., երբ նշվում էր վեպի աոաջին տպագրության 50֊ ամյակը։

Նույն ժամանակ նա գրել ու տպագրել է՝ «Հայոց նոր գրականության