Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ8.djvu/599

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


отдельному Кавказскому корпусу от 4-го мая 1828 г. за ,№46 в городе Тифлис».

13 Տե՛ս «Кавказский сборник», т. XXII, стр. 113, М. Е. Коцебу, Описание вторжения персиян в Грузию в 1826 г.

14 «Վերք Հայաստանի» , Բաքու, 1908, Էջ 92։

15 Տե՛ս «Кавказский сборник», т. I, стр. 129, «Отрывок из исповеди Лачинова:

< «Անցնելով Կովկասյան գիծը դուք չեք հանդիպի համարյա ոչ մի տեղ մշտական նստակեցության և այլն… մինչև և կյանքի և ապահովագրության» >:

16 «Վերք Հայաստանի», 1908, Էջ 93 — 94,

17 Նույնը, Էջ 98:

18 Տե՜и № 9 ծանոթագրությունը։

19 Տե՛ս № 8 ծանոթագրության մեջ նշված աշխատությունը, Էջ 717։

20 «Վերք Հ այաստանիտ, 1908, Էջ 99։

21 Նույն տեղում, Էջ 124—128:

22 Տե՛ս № 18 ծանոթագրությունը։

23 «Վերք Հայաստանի», 1908, Էջ 185։

21 Տե՛ս № 7 ծանոթագրության մեջ նշված աշխատությունը և էջերը:

25 «Վերք Հայաստանի», 1908, Էջ 191։

26 Տե՛ս № 18 ծանոթագրության մեջ նշված աշիւատոլթյունր, Էջ 170։

27 Տե՛ս Մ. Թաղիտդեան, ճանապարհորդութիւն ի Հայս, հ. I, Էջ 29։

28 Նույնը, Էջ 274 — 275:

29 «Кавказский сборник», т. XXI, стр՝. 152, «Рапорт князя Сeварсамидзе ген. Вельяминову от 16-го декабря 1825 г., № 645, сел. Караклис».

30 «Кавказский сборник», т. XXI, стр. 156, «Рапорт князя Севарсамидзе ген. Вельяминову от 16-го декабря 1825 г., № 692, сел. Караклис».

31 Նշված «Кавказский сборник », Т. XXI, 159 Էջում Արաս֊Միրդայի դժգոհության մասին ոչինչ չի ասվում։

32 «Վերք Հայաստանի», 1908, Էջ 140:

33 Նույն տեղում:

34 Նույն տեղում, Էջ 191:

35 В. Потто, Кавказская война, т. III, вып. I, 1901, с. 34.

36 «Кавказский сборник», т. XXI, стр. 112. «Рапорт Ширванского коменданта подполковника Старкова князю Мадатову, 7-го ноября 1825 г.», №26, то же №28.

37 «Кавказский сборник», т. XXII, стр. 108, М. В. Коцебу, Описание вторжения персиян в Грузию в 1826 г.

38 «Кавказский сборник», XXIII, стр. 65, «Рапорт князя Севарсамидзе ген. Ермолову 29-го июля 1826 г.», л. 483.