Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ8.djvu/604

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


«ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ» ԵՎ ՌՈՒՍԱՑ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(էջ 221)

1 Ինքնագրում վերնագիրը գրված է լուսանցքում:

Այս սևագիր հատված֊տարբերակը ներկայացնում է՝ ծրագրային նշումներ, մեջբերումներ, գրառումներ՝ Վերք «Հայաոտանիից», նաև պատմական համապատասխան փաստաթխթերից։

2 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 138, 139:

3 «Кавказский сборник», т. XXIII, стр. 36. «Письмо генерал майора Сергея Ермолова к А. П.Ермолову, 22-го июля 1826 г.».

4.Ջեմս Մորիեր, Հաջի Բաբայի արկածներր Պարսկաստանում.վեպ պարսկական կյանքից. թարգմ. անգ. բնագրից Մ՚ կ.(Նոր Ջուգայեցի), Թիֆլիս, 1901։

5 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 214 — 215:

6 Նույնը:

7 «Кавказский сборник», XXI, стр. 76: Այնտեղ տպված է գեներա Վելյամինովին իշխան Սևարսամիձեի կողմից ուղղված՝ 1825 թ. սեպտեմբերի 19֊ի զեկուցագրի պատասխանը։

8 Հ. Թումանյանի «Քաջերի կյանքից» (ճանապարհորդական տպավորություններ), աոաջին անգամ տպագրվել է՝ ՀՀ, 1894, գիբր Ա, էջ 86—96,

9 «Վերք Հայաստանի», 1908. էջ 58 — 80,

10 Տես № ծանոթագրությունը,

11 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 277, 278,

12 «Кавказский сборник», т. XXII, отд. 32—33. «Дневник гене» рала Красовского 1826—1828 г.».

13 Նույնը։

14 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 267,

15 «Кавказский сборник» т. XXII. стр. 33. «Вторжение персиян в Грузию в 1826 г. гл. I. «Краткий взгляд на политические соотношения пограничных земель Грузии с Персией со времени Гюлнстаиского мира до 1826 г.».

16 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 193—196,