Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ8.djvu/608

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


հավանաբար սխալվել է տեղանունը նշելիս. այստեղ խոսվում է ոչ թե Արաս -Արադի, այլ Սարդարաբադի պաշարման մասին։

84 նույն տեղում, էջ 141, « Предписание генерал - адъютанта Паскевича ген. - лейтенанту князю Эристову от 27-го сентября 1827 г., № 222.

85 «Кавказский сборник», т. XXIX, стр. 143. «Предписание генерал - лейтенанта Паскевича генерал - лейтенанту Жуковскому от 3-го февраля 1828 г., № 167.

86 «Кавказский сборник», т. XXII, стр. 32—33. «Вторжение персиян в Грузию в 1826 году», гл. I. «Краткий взгляд на политические соотношения пограничных земель Грузии с Персией, со времени Гюлистанского мира до 1826 года».

87 «Кавказский сборник», т. XXII. Дневник генерала Красовского 1826 - 1828 гг., стр. 61. «Всеподданнейшее письмо генерала Красовского».

88 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 270։

89 «Кавказский сборник», т. XXVIII, стр. 145 — 168. «Осада крепости Эривани, произведенная но приказанию командира отдельного Кавказского корпуса… ген. - адьютанта и кавалера Паскевича».

< …աոաջին գիշերը: Մուխաննաթ - տապ բարձրության վրա տեղադրված էին երկու երկփթանոց հրասանդ… >:

90 Նույնը, էջ 171, 173:

91 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 271:

92 Նույնը էջ 261։

93 Տե՛ս «Кавказский сборник», т. XXIX, ч. II, стр. 10 - 11:

< … Բախտ ունեմ շնորհավորելու Ձերդ կայսերական Մեծությանը Թավրիջը գրավելու կապակցությամբ, որ տեղի ունեցավ սույն ամսի 13-ին և այլն…>։

94 Նույնը, էջ 8. «Всеподданнейший рапорт генерала Паскевича от 3 - го октября 1928 г. - Эривань».

95 Տե՛ս № 88 ծանոթագրության էջ 164:

96 Նույնը։

97 «Акты Кавказской археологической комиссии», т. VII. стр. 266.

98 Ուսումնասիրության այս վերնագիրն ունեցող ենթագլխում Թումանյանը քննում է «Վերք Հայաստանի» վեպում տեղ գտած փաստական սխալներն ու վրիպումները, որ վերաբերում են ռուս -պարսկական պատերազմի ժամանակաշրջանի։

99 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 173, 174։

100 Նույնը, էջ 154, 155։

101 Նույնր, էջ 140,

102 Նույնը, էջ 153։