Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ8.djvu/609

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


103 Նույնը, էջ 255:

104 նույնը, էջ 119:

105 նույնը, էջ 261:

106 Թումանյանն իր ուսումնասիրությունրը գրելիս, ինչպես նշվել է վերևում, օգտվեք է «Վերք Հայաստանիի» 1908 թ. հրատարակությունից: Աշխատանքի րնթացքում նա այն համեմատել է բոլոր նախորդ հրատարակությունների, ինչպես նաև իր ձևորի տակ եղած վեպի ձեռագրի և որոշ պատմական սկզբնաղբյուրների հետ և նշել նկատած տպագրական սխալները ի մի բերերով այս հատվածում։ Տողի սկզբում նշված են 1908 թ. հրատարակության էջերը։

Թումանյանն այս հատվածն օգտագործել է իր Ուղղված «Վերը Հայաստանին» հոդվածում (տես. ս. հր. հ. 6, [ջ 195։

107 «Հնի մեջ» ասելով՝ Թումանյանր նկատի ունի «Վերր Հայաստանիի» 1858 թ. հրատարակությունը։

108 Նկատի ունի «Վերր Հայաստանիի» 1897 թ. հրատարակությունը։

109 Նկատի ունի «Վերր Հայաստանիի» 1908 թ. հրատարակությունը ։

110 «Кавказский сборник», т. XXIX, стр. 105.

111 Մ. Թաղիադյան, ճանապարհորդութիւն ի Հայս, հ. 1, էջ 123:

112 «Кавказский сборник», т. XXI, стр. 22.

113 «Кавказский сборник», т. XXI. стр. 43. «Список приванским деревням по журналу Надар-шаха (к рапорту №358).

114 «Վերք Հայաստանի», 1908, էջ 255:

115 «Кавказский сборник», т. XXI, стр. 112. «Рапорт Ширван-ского коменданта подполковника Старкова князю Малатову, 7-го ноября 1825 г., №28, Шемаха».

116 «Кавказский сборник», т. XXII, отд. 4, стр. 71.

117 «Кавказский сборник», т. XXVIII, стр. 2, 3, 4.

118 «Кавказский сборник», т. XXVIII, стр. 76. «Рапорт генерал-лейтенанта Бенкендорфа 2-го ген.-лейт. Паскевичу от 6-го мая 1827 г. № 145, лагерь при крепости Эривани.

119 Նույնը, էջ 77,

120 Նույնը, էջ 78, «Рапорт геи.-ад. Бенкендорфа 2-го ген.-ад. Паскевичу от 10-го мая 1827 г., № 150.

121 «Кавказский сборник», т. XXIII, Мугпрам-Мугаррем

անվանում չկա,

122 «Кавказский сборник», т. XXVI, стр. 126—-127. «Копия с отношения начальника Главного штаба от 30-го ноября 1826 г., №93.

123 «Кавказский сборник», т. XXI (և ոչ I), стр. 105.

«Рапорт Казахского главного пристава подполковника Сегинова ген. Вельяминову от 6-го ноября 1825 года».

124 Նույնը, էջ 130, «Рапорт князя Севарсамидзе ген. Вельяминову от 16-го ноября 1825 года, №626»: