Էջ:Իմամաթ.djvu/101

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ւ՝տ՛ Կա՝ բահ

է». ՐԵհԱ

32. Նահանգական փ»ր չու թիկներից ամէն օր նորանոր խումրեր էին հասնում Թէհրան, ամէն մի,կառավարիչ, պաշ տօնական, ֆարաշ շատ ընդարձակ արտօնութիւններով էր օգսոում կալանաւորելու, կողոպաերււ, տանթելու իրաւունքից և վայն ու կոծը տարածել էին Իրանի ամէն կողմը։ Այս կա լանաւորների խմրերի հետ Աֆչէ գիւղից (հիմրան ամառանոցիրանաէլե հասաւ նպխկին վէղիրի Մալիէ (ֆինանս ի մինիստրը) Աղա-Բուդուրղի֊Աըս/սի երկրորդ որդին՝ Միրզա Հիւսէին Ալին, որն ամրողթ Թէհրունի նորաղանդներին յայտնի էր, որպէս Բաբի նախանձախնդիր հետևող։ Աղա Բուդուրգը Մազանդա ըանի Նուր գիւղիցն էր, որը դտնւում է Գիմաւէնդի I անթերի վրայ և այս կտլուա&քը ժ աո անդել էր ծնուի երից։ Տոհմով սրանք աղե ուական էին, անոսոնի դերդասսւան ամ րողթ Պարսկաստանում։ Աղա Բուդուրգը Զիլի-Սուլթանի ապըս աամրութեան և Ռուսաստան փախստեան ժ ամանակ ընկհ բակցհքով, վերջը անցել էր Տաճկաստան և Բաղղտդ էր ա պառտանել, որտեղ էլ մեռալ։ Թէրէրսի կռուի ժամանակ, երբ Բաբիները խմրով դնում էին Բաբֆբաշից Բաբէրրարին