Էջ:Իմամաթ.djvu/116

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


թափութ եան, կատարելութեան վայել պարս։աճանաչութ եան, ցեղերի, ազգերի, տոհմերի, դասակարգերի տտրրերութեան ջնջման, համերաշխութեան Ա համայնացման։ Աշխարհի վրարարերասաիկ վիճակ ստեղծելու, բււնութիւնը, խտրութփւնը ջնջելու համար, Բէհան իւր հետևորդներից պտհանջեց՝ ամբողջ հոզտդնդի ազգերին իրենց հարազատը, տրիւնակիցը ընդունելով, եբբէք նրանց դէմ, որևէ մարղու զէմ զէնք չբարձրացննի մարդկային արիւն եբբէք չողողել։ Հոչակելով իր յայտնութիւնը, նա աւետում էր աշխարհին, ոբ շուտով լոյսը պիտի սփուի և մարդիկ պիտի զզաստանան, վայրենու թիլ-նից, զազանավայել արիւնտհեղութիւններից ձեռք պիտի վերցնեն։ Բէհան բաբի վարդապետութեան% Թհյանի պատւիրանների մ էջ նկատած բսրբ խստոլթիւնները մեղմացրեց, ժողովրդի վրա գրւած պարտականութիւնները և տուժերբ թեթևացրեց, թվեց վնասակարները, զժւարինևրը վերացրեց, հաստատելով մնացորդը։ Բէհան թոյլտտրեց օդտւել և վայելել աշխարհի բերքն ու բաբին, հաճոյքը, միայն թէ չվնասել, չվշտացնել, չտուժել պալ ուրիշներին։ նա ինքն իրեն լոյս էր անւանում, լոյսի ԼԲէհա) ծնունդ, արշալոյս և հետևողներից պահանջում Լր միշտ դէ*զի &*յս1Լ ձգտել, թափանցել խոսարի, աղջամուղջի ամէն մի խաւը, տարած ել լոյսը ճըշ մարտութիւնը ամէն մի անկիւն, ձգտել անվերջ գէպի առաջ գիտութիւններով և տրւեստներով, բարձրացնել պայծտոտց նել մարդկային միտքը վսեմ գաղափարներով։

բէհան անվերջ քարոզում էր հետևողներին.—

—«Ո՛՜վ հետևորդներ, աշխարհի ցեղեր, ամէն կրօնի հետևող ժողովրդի հետ սիրով, անկեղծ հոգւով յարաբն րութիւն կապեցհք։

«Գիտութեան ծ աո ի ամենտվոեմ խորհուրդն այն է, որ