Էջ:Իմամաթ.djvu/134

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


սումնասիրել էր նրա էյրութիւնը։ Ոչ միայն բոլոր թղթտկ ցութիւնների հսկողութիւնը սրան էր յանձնւած, նա կարդում էր բոլորը, ընդօրինակել տալիս, այլ կս։ բեորագոյններբ մեծ մասամբ ինքն էր դրում հօր թե լադրութհաԱբ։ Այնպէս որ՝ վարգյսպետութեան, կրօնի էական խնդ իրներից ոչ մի բան Աքրէբի տչքից 1սոյո ձէ աւել, նա շատ հմտացել է, այն ինչ Ադէժը Աքքէայի բերդում ապրելով՝ անահդեակՎ մնացեք դրութիւններից շատերին։ Մինչև անդ՚սմ Բոմբէից էլ Աքբէրն էր դնացել հօր դբուածների տպադբաթեան հսկելու, ո բբա դբելու։

53. Բէհայի մաելան իննեբոբդ. օրը, նրա որդիները, կինը, աղջիկները, աղգակիցները և նշանաւոր հետևււբդները մոդովհցան հանդուցհալի գերեզմանի սբահում: Ադէմի նշանի համաձայն կարդացին հանդուցհալի կտակը ԼՔիթարի-Ահթի՝) հբա սլտրակով՝. Աբբէբն ու հետևորդները պնդում են, որ կտակիւքերթարանի վրայ Ադէմի կարդադրութ եամբ կա պո յա թուղթ էր փակցւած, որ այդ մասը չր կաբդացւի և ներկա գս;նը ։ Ալները չըմբռնեն րովանդակութիւնբ։ Տասներկու տարի է, պահանթու մ են դուրս հանել կտակը, կամ լուսանկարով պատ -ճէնր ցբւեք հետևորդների մէթ, բ այց շեն կարողանում ցան կութեան հասներ Ադէմը, պաաճէնը կում լուսանկարը ցրւելր վնասակար և անմամանակ է համարում և ասում է, որ ձհոա դիր և ասլաղբւած պաաճէններըրաւական է։ Եւ այս քէէնդիբբ հակաս ակութեան ոկղբնապատճառը դարձալ, հհբձւածի ամե նադլքսաւոր առիթը։

1նլէմի հետևորդները իրենց նամակներով ամեն կողմւսաբա* ծհցին, թէ—,,Աբբաս էֆէնդին Բէհայի տռաւածային ոստն է վեբայսդանռւթիւն է“։ Եթէ Բէհան սեփական լոյոով էր բս ցավառւում և րւյոր սփռում աշխարհ, Ադէմն էլ հօր լոյոով