Էջ:Իմամաթ.djvu/245

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ռձՐՊռձռԿռ%Ի ռգԾԻնԻՍտահա

23է

պարտաւոր է խաղաղութիւնը հաստատ պահել իւր վիճակում, անդորրութիւնը չխանգարել, կամքն ուզած՜ միջոցները գործ ադրելով։ ՀաքիԱադ.(ւԳովլէ նահանդապետը յանկարծա կի թնդանօթներ շարեց քադտքի մօսակա րքռլրի վըտ> ռմբակոծեց քաղաքը, առանց նախապէս այո մասին Ատըր* պտտականի, կամ կենտրոնական վարչութեան թոյլաուրութիւնը սատնալու։ նոյն պաշտօնակալը ճբդտրիլում ձհռբսւկա չեքով (Լահսէվանների առաքնորդ Խոսրով խանին, թնդանօ գի բերանին կապելով օդը թռցրեց։ Պսդտօնակալի վիճակի մէք, առանց նրա համաձայնութեան, բարձրագոյն կառավարութիւնը իբաւունք չունի որևէ խուղարկււլթիւն կատարելու, կամ, ձեոբակալութիւն անելու, առանց թադապետի գիտու• թեանն ու համաձայնութեան գահամառանդի, կամ շահնշա՞ հի պաշտոնականները իբաւունք չունին որևէ չարագործի տուն մտնել, կամ կալտնաւորել, կամ դիւդ մտնել* առանց կալւած ատիրոք համաձայնութեան, եթէ յանցաւորը շինական է, կամ գիւդում ապաստան է գտել։

3&. քհեդհանրապէս Ատրպատականը կառավարում են գահամառանգ փոխարքայի հովանաւորութեան տակ վփշի քաբր (ամբողք Ատրպտպականի գլխաւոր կառավարիչը) և նահանդապե տները՝. Մեծ նահանգները բաժանւում են երկու երեք գաւառների, որոնց գաւառապետները գտնւում են նա հան գա պետի անմիջական իշխանութեան ներքե, ինչպէս Խոյի նահանգապետը իւր գաւառապետ օգնականն ունի Սալմաստում, կամ Օօոչչ-Բուլաղի նահանգապետը Սաբդաշտում և II ահին-Գալէում։. Նահտնգապետները իրենց իշխանութեան տակ ուհին երեք տեսակ ծ՜առայսդներ. ա. Միրգւսներ (դրսպիր— քարտուղար), բ. Փ|)շ|սւ|ւՌ;ղհեւ* (սենեկապան—յանձնարա՛ը ութեան պտշտօնեա) և գ. Ֆարոսշներ (ստորին ոստիկան-

ճ՛