Էջ:Իմամաթ.djvu/260

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


որպէսզի շփշրւեն։ Իսկ եթէ դատաւորըրարձր կառավարութիւնից ղրանց հախ ֆաքս ելա, կամ կեղևվելու տրաօնութիւն կարողանում է ձեռք բերել, այդ դէպքում դրանց էլ ֆարրաշները այնպէս են հրմշտկում, ինչպէս սովորական թոյլերին, և վայ այդպիսի պարագային ֆարբաշի ճանկն ընկած կարողութ հան տիրոքը։

7. Միւջթէհիդր անմիջապէս գործին վերք տայ չղիաէ, նա իր փառասիրութեան յադուրդ տալու համալ։, ամիսներով տանում բերում է ղանկսւաաւ որին, նրանց վկաներին, վկաների ևրաշխաւորներին Լթէաղ իր որպէսզի ցոյց տա աշխարհին, մրցակիցներին, թէ իւր դուռը միշտ հոծրաղմութիւն է խռնւում, ինքր ահաւոր ամբոխի և կ տ ռ ա վուր ութեան հտ մակրութիւեն է վայելում: Շմէն նիստին 40 50 ախունդների ներկայութեան միւքթէհիդը մի քանի րոպէ գործր քննելուց յետո, որհէ պատրւակով կանգնեցնում է քննութիւնը և առաջարկում է հետևհալ օրը որոշ ժամին այս կամ այն փաստա-թղթով, տոմարով կամ վկաների հետ ներկայանալ-• ՄիւԳթէհիդը գործերբ քննում է իւր տանը, դաւթում, ճանապարհին, մզկիթի դռանը կամ աղոթարանում. հրաւէրքի ղաելիճում, կամ որտեղ որ պատահի, միշտ աշխատելով գործը ցուցադրել մեծ՛ բազմութեան առաք։ Պատահում են դէպքեր, որ դոր&երբ միւքթ էհիդների դռներում տարիների ընթացքում չեն վերջանում և կործանում են իսպառ կողմերին։ Թէև միւջթէհիզը ի՛նքն է անձամբ քննելու և վճռելու գործերը, նրա համոզմունքից պիտի բղխի վճիռը, բայց միւջթէհիդի տզ զականները, մտերիմները, աշակերտները կարողանում են գործի ընթացքի վրա իրենց ազդեցութիւնը բանացնել։ 8ա -ճտխ միւջթէհիդը յորդոբում է կողմերին, ոք իրեն մտերիմներից Աէկին միջնորդ գաաաար րնտրեն և նրա կայացնելիք