Էջ:Իմամաթ.djvu/287

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


գ ռ տ ւ\ և ռը ո ի թ իւ ն

279

բոլոր այո ծախսերը, մօւոա։ ոլւապէս 18 հազար թամահ վճարում են։ Այս ւզսւակսւոելի գումարը ահա ա ա սնըհինղ տարի է, որ վճարում է Սալմաստհցին, որի ծ անրութիւնից ընկ* ճւած շատերը գտգթու մ, փախշոււք են իրենց ծննդավայրից։ Գևռ շեմ յիշում այն ո պանութիւննե՚րի, առհանգումնեբի, պգծութիւնների մասին Սէբփէլւէստի և քաբղուղարի ստացած՜ արտաքո կարգի կաշառները, փէշքհա շները, որոնք կործանում են թշւառ շինականին, որը տարեկան գարձեալ 4-5 հագար թումանի են հասնում։ Շյս էլ պիտի իմանալ, որ Ստլմաստում ւ8օօ տան հայ կա, սրա կիոից պակաս էլ Ասորի և այս 20 հազար թումանը վճարում են մեծ մառամր չարատանկ հայերը։

28* Ընգհանրապէս քարգուզարաթում էլ գործեր չի վը ճռւում, որովհետև վճսից խոյս է տալիս քարգուզարր, քանի որ վճիռը յ անկարծ կարող է բողոքի առարկա դառնալ կօն-սալատի նեբկայացուցշի համարդ որից կարող են ընգհարլիլ։ Շյս պատճառ ով գործ երբ քննում են, փաստերը լսում են, ղոկումէնտները ուսումնասիրում են և ապա փոխադարձ ղի-ջողութիւեներ ունել տալով, հաշսւութեան վճիռ են կայաց նում։ Միշտ այնպիսի որոշում է կայանում, որ էլ ոչ մի կողմը չկարողանա բողոքելէ \՝սկ քարզուղարը ընղհանրապէս աշխատում է գործերը որեէ պատրւակով ընգհատել, որպէսզի միթոց ունենա պարսկահպատակի հետ առանձին ահս նւել, պայմանաւորւել և սովորացնել խօսելիքն ու բռնելիք ընթացքը։ Գասսովարութեան ժամանակ այնքան կեղծել, փոխել, ծոմոել են վճիռների արձաղրոլթիւնները, որ այժմ կօնսուլների միրզաներն են հքարտուղար պարսիկ) ղրում ղատավարութեան արձանաղրութիւնը, որոնց հետ զուգընթաց նստած քարդուղարի միրզան բառ առը առ արտագը