Էջ:Իմամաթ.djvu/291

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ծատէրները իրենց յափշտակած ^այ<քերը ուրիշի կամայական յափշտակութիւններից ազատելու համար, «Լ*ւ|լԱյւ).|ւՎա<|Ֆ»/ւծ էին հատկացրեք, որին օրէնքի համաձայն չի կարող մօտե նալ որեէ իշխանութիւն։ «էւ|լադ|ւՎագՖ» կոշւում են այն կալւածները, որոնց տէրերբ կտակով իրենց կարտծքի հա սոյթի որևէ մասը յատկացնում են որոշ մզկիթների առակ նորդ ախունդների թոշակին, կամ .մեւլւ՚եսենեէփ (դպրոցի) ուսուցիչներին, որպէսզի դրանք ապահովւած իրենց պաշտօնը, ժ ողովուրղի դատերը. կրթութիւնը անվճար կատարեն և անկախ կեանք վարելով արղարութեան շաւղի վրա կանգնած մարտնչին անիոաւ դատաւորների դէմ։ Կալւածատէրը կտակելով կալւածքի եկամուտի */յ կամ որևէ աւելի նւաղ մասը այսպիսի բարենպատակ կրօնական հաստատութեան, կտակի քօղի տակ ձգտում է ապահովել իւր սերունդի ապագան, նրանց գոյքի անձեռնմխելիութիւնը, քանի որ «Էվլադի-հագ-ֆի» կալւածների կառավարութիւնը (միւթէվէլիութիւնը) մընամ է ընղմիշա կտակողի արու զաւակներին յակ որ գար ար, որոնք իւրացնելով եկամուտի մեծագոյն մասը, փշրանքը թափում են ախունդներին։ Իսլամական հիմնական օրենքով <էկվ լաղի-Վաղֆ» հրատարակւած կալւածքը չի կարելի ծախել, վախել, գըաւ գնել կամրամանել, որով յաջորդների մառանղների պարտքի է յանցանքի կամ որևէ ուրիշ պատճառ ով անենար է խլել, գրաւել, յափշտակել կտլւածը անոահման ժամանակով» հէրիաթը ամէն անգամ յափշտակւած և կեղ ծոսՌերով օտարացած «Էվլադի Վագֆն կայքը դարձնում է օրինական ժառանդն ևրին։ «Էվլադի-Վագֆ» հրատարակւում է կալւածատիրոջ կամքով, հոգևորականութեան վճռով և խալիֆի, կամ շահի հրովարտակով, որով կալւածքը անձևռնմր• խելի ժ աո տնգական ( դառնում։ Թէև Ատրպատականի կալ֊