Էջ:Իմամաթ.djvu/43

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հ Ա ն Ն Ի և Ի ն

37

սարրաֆները պիտի ղրկւէին իրենց ահաւոր եկամատից։ Այս պատճառով կաքլածտաէրները միացան կղերին, խաւաններին և դիմեցին Քէրրէչայի միլշթէհիդներին, որ խափանեն Աթ ա րէղի ծրագիրր։ Պարսիկ հրիտասարդոլթիւնը անեեռ ատեոսւ թետմր և նրա մպմուլր, որ դժգոհ էր նոյնպէս Աթտրէդի պօլիտիկայից, միացան կալւածատէրներին, երկիրը կեղեքող մաքսային կապալառու խւսւանին, միահամուռ ոյժով ճնշեցին կեն ղ լանական վարչութեան Աթ արկդին։

Աթարէդին մեղադրում են դլխաւորաբար այն պետական պարտքի համար, որ նա առաւ ոււլսական ֆինանսիստներից և այն էլ շատ տնձեոնտու պայմաններովք այն էլ դրաւ դնելով երկրի մաքսային հտսոյթր։ Բացի այս, Աթարէդին յանցօաոր են համարում, որ նա երկաթուղային դ&եր անցկաց-նելու կօնցէսեա տւեց։ Այս պատրւակևերբ դէնք շինելով, կալւածատէրները կարողացան Քէրրէլայի միւջթէհիդներին իրենց կոդմր դլւաւեք և այնքան ճ)ւշեցին, որ չթողին երկրի ֆինանսները Բէլհիքտցւոց ձեռքն անցնի և իրենք դրկւեն այն (սղալի պատառից՝ կալւածներից, պետ ութեան Հասանելիրաժնի աւելորդր իւրացնելուց։