Էջ:Իմամաթ.djvu/66

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


չպիտի կենդա՛նանան, չպիտի վերստանան իրենց հոգիները, այէ այդ հոգիները պիտի նոր-թտրմ մարմին հագնեն, ինչպէս ծ՛իրանի կորիզից աճած ու հասած ծառը տալիս է, արտագրում է ճիշտ իւր նման ծիրան, տանձի սերմից աճած ծառը տունձ է տալիս, նոյնպէս նոյն հողի մէջ փթած մարմինները պիտի իրենց համանմանները ծնեցնեն, որոնք իրենց հոգիներով պիտի վերակենղանան՝. Այս վարդաւղետութիւնը աւելի ադաւաղեց հաջի Քէրիմ-խան Դաովարը, որ քարոզում էր, թէ իւր կուրծքը րնակարան է Մէհթիի հոգուն և պատգամներ էր տալիս։ Բայց, երբ արքայական տանից արիւնա կիցները քննութիւն բացին, 0.է1էււսձութե«սն բւսնր իւօսելու յաւաէլեսղ այդ արքայազնը քահութիւն չունեցա։ պաշտպանե լու իւր հրատարակութիւնները և նրան պատասխանատւութեան ենթարկեցին։

9. (Լէյիւի վարդապետութիւնը < անչափ նպաստեց Բաբի վարդապետութեան տարածման, իսկ շէյխի աղանդ աւորների տասնեութ նշանաւոր կղերականների Բաբին յարի/ը, բոլորովին հաստատեց Բաբիական աղանդը Պարսկաստանում։ Այււ տասնեութ աշակերտները իրենց քարոզաթիւեների մէջ ամէն տեղ մատնանիշ էին անում (Շէյխ֊Ահմէդի և Սէիգ-Քեաղիմի այն գրոլածները, այն քարոզութիւնները, որոնք անեարկում էին Բաբի գալուստը, սրա յայտնութիւնը և Այդ քարոզութիւեներով, այս տասնեութ աշակերտների ձեռքով Իրանի ամէն կողմ կատարուած պրօպագանդան տարաւ յաղթանակը, Բաբիզմը բուն դրեց Պարսկաստանի նշանաւոր քաղաքներում\ ալաններում, նոյն իսկ դիպերում։ Ալս տասնութը ալէմների տւած ղալանութիւնը, կատարած քարողաթիւնը այնպիսի ոդևորութիւն ներշնչեց Սէիդ-Ալի-Մէհմէդի վրա, որ սա Բաբը իր անունն էլ աւելացնելով—կցելով նրանց թւին, հբաշա