Էջ:Լetter, Toros Toramanyan.djvu/446

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված է


25. ՆԻԿՈԼԱՅ ՅԱԿՈՎԼԵՎԻՉ ՄԱՌԻՆ


(էջ 49)Բնագիրը՝ ՍՍՀՄ ԳԱ Լենինգրադի արխիվում։ Տպագրվում է առաջին անգամ։
1. Տե՛ս 8-րդ նամակի № 2 ծանոթությունը։
2. Տե՛ս 11-րդ նամակի № 8 ծանոթությունը։
3. «Кавказ»— քաղաքական, գրական լրագիր։ Լույս է տեսել Թիֆլիսում
1846—1918 թվականներին։
4. Այդ հայտարարությունը տպագրվել է. «Кавказ», 1906, № № 239 և 240։
5. Տե՛ս 2-րդ նամակի № 5 ծանոթությունը։
6. Տե՛ս 9-րդ նամակի № 5 ծանոթությունը։
7. Տե՛ս նախորդ նամակի № 3 ծանոթությունը։
8. Տե՛ս 13-րդ նամակի № 1 ծանոթությունը։
9. Թորամանյանը խնդրել է Մառի աջակցությունը` իր քրոջ երկու որդիներին
Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան ընդունել տալու համար։
10. Տե՛ս 8-րդ նամակի № 5 ծանոթությունը։

26. ՆԻԿՈԼԱՅ ՅԱԿՈՎԼԵՎԻՉ ՄԱՌԻՆ


(էջ 52)Բնագիրը՝ ՍՍՀՄ ԳԱ Լենինգրադի արխիվում։ Տպագրվում է առաջին անգամ:
1. Տե՛ս 13-րդ նամակի № 1 ծանոթությունը։
2. Տե՛ս 19-րդ նամակի № 2 ծանոթությունը։
3. Տե՛ս 20-րդ նամակի № 6 ծանոթությունը։
4. Տե՛ս 11-րդ նամակի № 8 ծանոթությունը։
5. Տե՛ս 8-րդ նամակի № 2 ծանոթությունը։
6. Տե՛ս 8-րդ նամակի № 5 ծանոթությունը։
7. Տե՛ս 20-րդ նամակի № 10 ծանոթությունը։
8. Տե՛ս 23-րդ նամակի № 6 ծանոթությունը։

27. ՆԻԿՈԼԱՅ ՅԱԿՈՎԼԵՎԻՉ ՄԱՌԻՆ


(էջ 55)Բնագիրը՝ Ասիայի ժողովուրդները ինստիտուտի Լենինգրադի բաժանմունքում։ Այս
նամակի միայն գիտական մասը առաջին անգամ տպագրվել է Թորամանյանի
«Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության» I-ին հատորում, Երևան, 1942, էջ 277—281, հեղինակի արխիվում եղած սևագիր օրինակից։
1. Տե՛ս 3-րդ նամակի № 2 ծանոթությունը։
2. Թվարկված բոլոր գծագրերը առաջին անգամ հրատարակվել են Անիի 1906
թվականի պեղումների մասին Ն. Մառի հաշվետվության մեջ՝ «Тексты и рфзые
кания армяно-грузинской филологии», кн. X, 1907, С. Петербург.
3. «Մուրճ»—քաղաքական, հասարակական և գրական ամսագիր։ Լույս է տեսել Թիֆլիսում (1889—1907), որի 1905 թվականի 5-րդ համարում տպագրված է