Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/105

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Նշոյլք թափանցեալք ի ծագս տանեաց փայլուն արեգին.
Ճաճանչեն վարվառ, ցնցեն հրահոսան շրջաճառագայթ.
Խաչք եկեղեցեաց, աստ գլուխք արձանաց՝ որ կոյս և հայիմ.
Թրթռեն, շողշողան, պէծուռոյց ցնդեալ իբր աստղ բոցահայտ.

Իսկ համեստ կուսանն մեղուագին դիմօք անդ ի հորիզոնի
Հիւսէ փոքր առ փոքր զոսկեթել իւր վարս ի գլուխն պսակազարդ
Աչք լուսածորան, այտք ծիրանափայլք, շրթունք նռնահատք
40 Ստինք վարդափունջք փակեալ նա ժպտմամբ թողու զմեր աշխարհ։

Աստ խաւար համածաւալ
Փակէ զոլորտս պատէ ի պատ.
Աստ մռայլ քստմնատեսակ
Գուճէ, կրխայ ի դաշտ, յանապատ.

Բքաբեր այն փոթորիկ
Դժոխասարտս ժանդ բորեազի
Ի հիւսիսոյ անդ թափանցիկ
Քացոտէ նա զգոյս համայն.

Ապերասան, անգութ, անխնայ
50 Նա յարձակի յաջ և յահեակ.
Շնչօղ, անշունչք կենազրաւեալք
Դնին զինև պատ անափակ։

Յանցուկս ցալոց սիրտ իմ մտնալ
Պայթին երակք իմ անժուժկալ
Դիմեմ ուժգին ես ընգյառաջ
Բեռնեալ հոգովք գառնահառաչ։

Աստ գիշերն արհաւրալից
Խլէ զբոլոր իմ տեսոլթիւն
Ես վանեմ տարտամալից
60 Ոչ գիտելով զիմ կացութիւն։

Ի ծովս ընկլուզեալ անհուն մտածմանդ, տարբերիմ անսաստ.
Խնդրեմ գտանել զելս ազատանաց կամ տեղի անխռով.
Այլ իմ շրջակայք անողորմ, խորդդէմք, ժանդ մառախլապատ
Սպաոնան դաոնակերպ, հերքեն զիս անսիրտ ի յետս տագնապով.

Միմիայն լոյսք հիւսսոյ, շիկնախառն ամպովք դալուկ իւր տեսլեամբ,
Հրոսան գոլորշեօք ի ջմջմայ տեղւոյն, ուր Պետրակայան,
Ի բարձունս ի վեր չուին նոքա աստ բազմյառաջ ձգտմամբ
Յստոլերս, ի շաւիղս յելևէջս նոցա ոգիք հրակերպեան.