Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/344

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Ի յելս արևու
Ի տես զուարթանան
Մինըն զհրաշից
40 Խնդալով փողեն

նորածագ այժմեան
արարածք համայն,
և միւսն զգեղոյն
ի ձայն քաղցրութեան։

Ի մեզ սխրալի
Յորում գեղգեղէք
Զծիրանապատ
Առ մեզ նշելով

սեննակ այս սիրոյ
պատկերքը լուսոյ
ծնունդ ծիածանս
յօրինակ փողոյ։

Ելէք ընդյառաջ
Զելս եղբօրորդւոյ
Սիրելին յիսուս
Եկըն աւետեօք

ո՞վ օրիօրդք դուք
իմ նուագերգուք
ի տես սիրելեացդ
և շնորհիլ բարւոք։

Ծնօտք նորա ազնիլ
50 Կռածոյք կեփաղեայ
Աչք նարին լուացեալ
Յակինդ նիշ արեան

ընդելոյզ ոսկւոյ
վարսք նորին գլխոյ
կաթամբ աղաւնոյ
բերևալ ի թարսսոյ։

Ում են այս յարգանք
Դու Երուսաղէմ
Բաց զաչս քո հայեա՛ց
Սրում հանգոյն իսկ

պէսպէսք և պայծառք
տիրաշէն քաղաք
տես և զիմ փափագ
շեն համայն էակք։

Խնջոյ փրկութեան
Ծագեալ յայսմ աւուր
Զոր մեզ անօրինեաց
60 Կոչեալ Հոգերգու

ամենից ազգազ
արեգն գերազանց
հոյլք հրեշտակաց
զդասս ուղդափառաց։

Յորում և մուտք ձեր
Յայս վայր ընկալան
Զոր մեզ Տնօրինեաց
Զմեօք պատեալ

հովիւ դու արդար
հանգի սա և դադար
տեսուչն այն ճարտար
անձնական պատուար։

Որով փայլեցան
Ի դարս այս գծուծ
Ոչ թէ արծաթովք
Այլ անգին քրտանցդ

արամեան զասակք
շնորհիւ քո ծաղկեալք
կամ այլ ինչ արդեամըք
տուր և առութեամբ։

Յարոյց զքեզ մեզ տէր
Տապան շնորհաշուք
Քև իսկ վերացաւ
Փորձեալ ի ճիգ քո

փրկութեան եղջուր,
և ոսկի մաքուր
դառնութեանն անուր
իբրև ի բով հուր։

Հատուսցուք մեք քեզ
Զարիտուր վաստակոցդ
Ոչ թէ նկարեալ միայն
Այլև մաղթանօք

որպեսեօք շահիւք
հիւսեալ ներբողիւք
յայս քարտէզ
վերինն այն հանդէս:

Ճահ ճահողական
Յելուզեալ ակամբ
Զերթ ի հայելւոջ
80 Վասն քո հայր սուրբ

վճիտ զրուատից
անգին մարգարտից
նկատեմք յայանի
հրեշտակ ի մարմնի: