Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/364

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


70. բ. մ. քեզ թագ ի դաբնեա...
71. ա. ձ. ... անդրոշ, անքատակ տկրունեան խաչիւ
74. ա. ձ. ոչ շօշափերան...
76. ա. ձ. Անդ կեցայք
    բ. ձ. Անդ կեցայք և դուք...
77. ա. ձ. ... համայն զքեզ ծանիցեն...
    բ. ձ. ... Տիեզերք համայն ձեզ...
78. ա. ձ. կոչեսցուք զմեզ
87. ա. ձ. ի ծոց իւր գրկաց
89. ա. ձ. կենաց քոց կախան
    բ. ձ. կենաց քոց փոխան
92. ա. ձ. ամաց քոց շրջան

ԵՐԵԻԱԿԱՅՈԻԹԻԻՆ Ի ՎԵՐԱՅ ճԱՆԱՊԱՐՀՕՐԴՈԻԹԵԱՆ
Ի ԼԵԱՌՆ ԱՐԱՐԱՏ.17 թվահամարի տակ պահվող տետրակի սևագիրը ա. ձ.
57 թվահամարի տակ պահվող տետրակի սևագիրը բ. ձ.8. ա. ձ. մտի ի պանդոկ քարայր միոյ...
11. ա. ձ. հազիւ կոր ի կոր...
18. ա. ձ. սասանէր անդ հեծեծագին
36. ա. ձ. ճմլեալ հաստատէր...
38. ա. ձ. ... քարակոյտ քարակործ խրճթին այրին
    բ. ձ. ... քարակուրծ խրձթին
39. ա. ձ. ... ճոճեալ հոսէի...
54. ա. ձ. աստ ով այր թափառեալ...
    բ. ձ. աստ ով այր թափառեալ որդիդ հոգեծինի ... մարդ...
56. ա. ձ. Մածեալ զերեսս քոյ զալեզարդ իւր գիրկ՝ խնդրէ լալագին
    բ. ձ. ... զալեզարդ գիրկ իւր...
63. ա. ձ. ... յերկիր գլորէաք
66. ա. ձ. արձակն լսէ միշտ ի հեռուստէ
    բ. ձ. արձակեալ միշտ ի հեռուստկ
71. բ. ձ. ... այն մեր բնակարան
85. ա. ձ. ... և ոմն (զհերացս)
86. ա. ձ. բոլորեալ զինև...
91. ա. ձ. ... օրհնութեամբ.. միաձայն
92. ա. ձ. կառավարն գոնաթան երգով
93. ա. ձ. հեղեղաց կործա... ալիք թև.
94. բ. ձ. և նիրւք քեզանուէր...
95. ա. ձ. ... որբացեալ անդրին ծով...
96. ա. ձ. ... հզօր ետ նոցա զփրկիչն
    բ. ձ. Քո հզօր ետ նոցա զփրկիչն
98. ա. ձ. մի տալ դեղելոյ պահել...
    բ. ձ. զազգ իմ և զերկիր զայժմեան նորա հայր
99. ա. ձ. Աստ սահմանեցեր ազատարարն...
101. ա. ձ. ... նազաքայլս ելանւ...
102. ա. ձ. տեսի ես տեսանեմ...
     բ. մ. անճառից քոց փառաց...
103. ա. ձ. մեկնեալն ասոցեալ վարագոյր...
104. ա. ձ. գիմ միտս զայլագին...
106. ա. ձ. .փայլին աստ մեղմ...