Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/366

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


163. զոհ եդիցին բոլոր իմ ազզք
164. ուր բոյլք բնակաւորեն
     լոկ անուն դոցա հնչեն

ՊՌՆԿՆՈՏԵԱԼ ԱՄՈՔ...


108 թվահամարի տակ պահվող սևագրի տարբերակը։1. ..... ամոք արև երկինքն մայիսի
2. ... պարկեշտութեամբ (հանգչիլ) անցանել զազարել ի ծոց ի
վրանի...
4. ... ծով անոլորդ
6. Ափսոսեալ զմուտ...
7. .... հետիւք զփետուրս...
8. բազում տարածէ զնինջ... յածէ համասփիւռս ի վերայ....
9. և մայրին մարմանդ մատաղ...
15. Անդ ձեռն...
16. ... դուստր նազաքայլս
17. որ առ՛ դէպ ի Պետերբուրգ.
    18 և 19 տողերի միջև՝
    ախ րատոհով այլ դու ինձ րատոհռվ
    յիշատակ քո ինձ լիցի անմոռաց
    յաւիտեան սիրելի մնասցիս
    դու ինձ յամայր
յապայն մինշ պանդուխտս զրկեալ ի տեսոյդ զքեզ բերցէ ի միտ
ասա բարեկամութեան Հաստէն սիրոյ շառաւիղ ի մաշեալ իմ սիրտ
զառաջինն կաթեաց զբարերար նշոյլ իւր կենդանարար
աստ բարեկամիս խորհուրդ մտերիմ խաւարին մտացս նախ լոյս բնծայեցին
Արտասուօք հայիմ ի բորբ շրջասփիւրս որ զիս հոգեզմայլ
Այժմ հրապարեն և յապայն եդիցին ցաւոց մահարձան
(աստ-ուր) յառաջոյ իմ (ծածանի) ծիծաղադեմս աստ լինն
ի լռութեան իւր
ծածանի անդ ի բիկունս Դօրպատ քաղաքն շնորհափայլ.
ուր ձեռք բարերար, ուր սիրտ բարեկամք ետուն նոր հոգի
մանկաբեան մեռեալք, սիրեցեալք.

19. |աՀա|... առեալ հրամարեալ յօրէն...
20. մատչիմ քոյ յեզերս շքնաղադէմ անդ
    լճին չքնաղ ինձ միշտ թանկագինի որ ծփայր անդ
    մարմանդ, զուարթագին (կաթոգին)
22. ... հոգի բիւրազգի դիւթական
23. ցնորք զորս ես բեղ հաւատամ միայն
    զիյատակ քո խոր աստ պահեսցէ զայն.
27. աւուրս (իբր դրախտի բացեալ (անդ) ի...
    յոր կոյս և դառնաս հանդիպի քեղ քաղցրի
28. |հոտ| րուրէ.... անուշահամ քեզ...
31. չի բալզամական անոյշ բուրմամբ
32. Հայիմ զարմացմամբ....
     հայիմ կտենչան օք արընթեր ոչինչ ոհ աչք իմ մոռանա՞ս միթէ
33. Անդ ի հեռաստանէ....