Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/367

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


35. և հնչիւն նորա այնքան որ ինձ սիրալի
36. մինչ և ոսկերք իմ ի փոշի մաղի
37.... զաչս իմ (տարբերևալ) ոհ...
38. զիմ զգոյս ի անկենդան,
39—40 տողերի միջև... զմիմեամբ զոյգ ինչ հրեշտակաց
40. Օրիօրդք երեք, հրեշտակադէմ տեսլեամբ
41. և երգ նոցա քաղցր և լոյս երեսաց նոցա դիմաց
44 և 45-ի մեջ՝
և ձիւնափայլ կուրծք նոցա
46. Խտղտեն զիմ զաչս հայիլ յերկնածիր.....
51. ... Գերութիւն չիք սուր կամ...
54. Ուր ցաւօք ճնշի նա անօգնական
55. քայլուած երջանիկ հիւրոցս բերկրեւաց դու
 ինձ նախանձելի այս մայրի և դու անդաստանի
56. երկնագոյն և դաշտ և դու արձագան
57. ... երկնից դեռևս սահմանի խնդամ... անհայտ
 անբախտ նեդելոյս
60.զոր թացեալ անբախտ...
63. ..... հողմ ինչ ինձ ի (բարձանց) այն...

ՅԵՏ ՓՈՔՐ ԻՆՉ ՄԽԻԹՐԵԼՈՅ ԻՄ Ի ՑԱԻՈՑ ՎԱՍՆ ՄԱՀՈԻԱՆ...

Սևագիր վարիանտը (96 թվահամարի տակ) սկսվում է 105
տողից. նրա շարունակությունն է կազմում «Մեկնութիւն երկնային
մարմնոց...»֊ի սևագիրը. տալիս ենք տարբերությունները.
108. .... և անդ յայտնել
109. և որդ ի դս տեը ուստերք (քերց մօրեղբարց)
տատից քերց հօրեղբարց.
111. Միաշունչ միա հոգի կամ...
112. ... յառնէին քո անարատ, մաքրամիտ ի մի ծոց գրկախառն
114. Տածէիր միապէս միասիրտ անժաման գթալից
Զիս ջերմին գերդաստան րնդ թևօք ծնողաբար
115. Հոգացեր զնոցա կարիս համաչափ ծնող աբար ՝
116. Զցայգ ցերեկ անմոռաց անհանգիստ
անտրտունջ, անդադար
7. ... Կամ անհատք աստ յերկը աւորք
12. ... Նոցա և դիւրապատրաստ
14 և 15 տողերի միջև՝
ցաւ մեր և հրճուանք նոքա ընդ մեզ կրեն մինչ մտեալ
անդ ի հող
16.ծնանի
19. ... Ի միոյ գաւառէ
20. ... յողջոյն տան
20 և 21 տողերի միջև՝
հարսն փեսայ և հօր...
քոյր եղբայր են միմեանց ի միոյ ծնողաց զաւակք
քնքշալից սիրուհին առ զօրն իւր ժամանակի ընտրեաց
զօրն իւր թատրոն
արեգական առաջինն զերթ կուսան փափկամիտ
անվեհեր յառաջել պաւայած առնել զիւր շրջանակ
պարայածել