Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/368

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


ընտրեաց զօրն զի անվիհ անցէ զիւր շրջանակ
իսկ լուսինն իբրև պատանի զգիշերն
զգիշերն քսամնալից պատանին քաջասիրտ արհսսրօք
շրջափակ

21. ... նախա ծին
23. ... սէր նման արեցին
24. քաջայ ազթ յարատիպ...
25֊32 տողերը մաքրագրում չկան
35. ... ընդ մեզ դիմոք սիրալի
42. ... շրջակեալ յաւազակաց
կողոպտեն ի լուսոյ խորյոտեալ յաւազակաց
57.(ի լեզուէ,) լեզուակախ...
64.յոր զերկին և զերկիր զղրդեն աե չարահնար
69.Ի ծով մթին յեղանեմք խարխափեմթ տատատեմք
72. ... խլքին ականջք թէ նայեմք
73. կործանի հազար ակտոր
76. որ ահաբեկ չարահնար այսրէն
79. հազիւ անդ
81. ... իւր բազկին տա նշան
83. ալեկոծ դղրդան
89. Այլ ահեղ հաստիչն
90.զիւր ծառայս
91. ... թևս առաջ ընթանայ
119. ... տեսլեամբ ընդ մեզ խնդակցի
123. գրկէ նա բազկատարած
124. փարէ գրկէ զիւր որդովք կամ հանէ ի վեր
127. պճնէ զիւր գլուխ։

ՏԽՈԻՐ ՏԵՍԱՐԱՆ ՍՔՕՅՆ Եհ ՍՔԱՆՉԱՆԱՏՑ..

17 թվահամարի տակ պահվղ սևագրիր,

1.Գործք մազդեզանց իմ նախահաոց
3. ...հոգիդ անմահ առաատ...
7. ... վաստակ առ եալ
9.հոգան՝ զգողտրիկ որդւոց՝ և ըն դ
14.Շահաւորեն նազուդ ձեռօք
16. ... երկնից խաւար ածէր .
  Ուստի այս որոտք՝ շշմեալ գերդաստանին
  դոչէին յապուշ ածեալ զմիմեամբբ
23. չար մունետիկն աղաղակէ
26. ի չար ձեր պաշտամանց
30. Քողաց պաշտոնէից կռաց անուան
31. տաշ զսուրբ տեղիս
35. առնու չոռի և դաժան
41. ի շու... դրախտէն ընձիւղ ծնունդ..
48. մեղմ արտասուօք...
    48-րդ տողից հետո Աբովյանը վերնագրում է՝ Առաջին
            հատուած Աղերս
50. Ընդ նոսա արիւն ի պատարագ իւր սուրբ անուան
51. ... զօրաւոր արա թերևս
        Առ Վարդան 2. հատուած.
53. քեզ ուխտ նուէր՝
58. ընկերաց զոսկերս