Էջ:Խաչատուր Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 1 (Khachatur Abovyan, Collective works, volume 1).djvu/371

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


37. ... Իւրեանց սրբեոցին
39. ... Մատամբ քնքուշ
41. Ի (դաշտէ փշոց՝ ի ձորոյ
44. ... Սրասլաբ քարանց
45. ... յուժգն ակի բեռանց
48.Կանգնեալ առ շրթամբք
51.Շրջեալ պաշարեալ (ի ձորս որոգայթի)
53. ... Կենաց սաստ կութեան
54. ... Բազուկս տարածեմ
55. Բանամ կանգնեմ
57. Զիմ շանթահարեալ...
59.Խոր քուն չքն աղ շնորհ երազ
61.Շիւղ քեզ եղէց
63.Բարձ եղէց գլխոյդ ուր և...
64.Ոչ կամիմ թէ դու...
65.Ո՛չ կամիմ՝ թէ դու զգոտի զինև արկցես
66.Ոչ թևավէտ զքեզ ծանրաբեռնել
67.Շփեա զհու շիկ մեղմիկ թևդ ի զէմս...
69. ... (հոգի) զօրութեան
72.Առ զայս իմ...
74. ... յայս (վայր) վայր իջևանի
75. ... Իմ խոր լոյծ հնոտի
76. ... Հայաստանի բուսովք ծաղկամրք լի
77. ... վիրօք ցավալի
77 և 78 տողերի տեղը փոխված է
84.Ձեռք Հայ կազեան
89.Զճառագայթ և ի խորս մեր
93.Պսակել ճաճանչել
95. ... Գոլորշիք նեխեալ
97.Պատեալ պահէ
Պատեալ ճնշէ, պատէ
100. ... Ոսկը աղա ի խօսելն
102.Որոյ շունչ մթերեալ ի դուռն
103.Իբրև Ետնայ տխուր... գրգռայ թնդայ փորոտին
105.Թող դառ ն
110.Դաշտօրայք զ հոտ ավէտ կնդրուկն...
116.Նոյեան ընտիր որդւոց....
120.Զոր (մեք) սիրանուէրք ձոնեն
123.Զմեր հայր զտէր, զտէր պաշտպան
124.Զմեր մզնոր մեր այս Նոյ տօնեալ ...
127.Զմեր, զսիրտ զհոգի նմա...

ՄՏԱԾՄՈՒՆՔ Ի ՏԵՍԻԼ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ
ԶՕՐՈԻԹԻԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ (Ի ԴԷՄՍ ՀԱ6ՐՍՆԵԱՑ)ա. Ձեռագիր 105 թվահամարի տակ
բ. Ձեռագիր 83 թվահամարի տակ

2. ա. ձ. անխիղճ խստութեամբ առեալ զիւր զմահակ
3. ա. ձ. մանրէ...
4. ա. ձ. ի մեղկ երեսաց երկրի մեր
զյիշատակս շէն պատուար, հանք, անհիմն, փշացանկ,
յողդողդ
բ. ձ. ... ել կը մեր և ցանկ