Էջ:Խոսքի մասերի շարահյուսական կիրառությունները (Sintactic usage of parts of speech).djvu/47

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված է


Այսպես. երկաթից դարպաս-երկաթե դարպաս (երկաթից կռած-կոփած դարպաս), ոսկուց ժամացույը- ոսկե կամ ոսկյա ժամացույց(ոսկուց պատրաստված ժամացույց) և այլն: Քանի որ բացառականի վերջավորությունը շատ ընդգծված է և հեշտ մտապահելի, ուստի առանձին դժվարություններ չկան՝ թե՛ այդ հոլովաձևը տարբերակելի, թե՛ գոյական որոշիչը ըմբռնելու հարցում:Մի նրբություն, սակայն, կարող է թյուրիմացության տեղիք տալ. Հասկանալի է, որ հոլովական ցուցիչները լեզվի զարդացման հետագա շրջանում հանդես են բերում ածանցական արժեք:Այս մասին, ճիշտ է, նշվել է, սակայն հարկավոր է անդրադառնալ դրան նաև բացառական, գործիական և ներգոյական հոլովներն ուսուցանելիս: Այսպես. կան բառեր, որոնք վերչավորվում են իցով, ով-ով, ում-ով և ում-ով, սակայն վերջիններս հոլովական վերջույթների դեր չունեն: Օրինակ ՝ կասպից ծով: Պարսից ծոց, հանպատրաստից խոսք, հնուս: Ընդգծվածները, պարշ է, ցույց