Էջ:Խոսքի մասերի շարահյուսական կիրառությունները (Sintactic usage of parts of speech).djvu/85

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված է


Այս էջը սրբագրված է

րադյաղի լրացումներ են լինում՛ դրանով իսկ հակադրվելով ուղղականին:

գ. բացառական հոլովով ժամանակի պարագան ես լայն կիրառություն չունի. ժամանակային իմաստ ունեցող գոյականները, սակայն, բացառական հոլովով ժամանակի պարագա ես լայն կիրառություն չունի. ժամանակային իմաստ ունեցող գոյականները, սակայն, բացառական հոլովով գործածվելով՝ դառնում են ժամանկի պարագա: Նախապես նշենք, որ բացառական հոլովն ունենալով որոշակի վերջավորություններ(ից, ուց՛) հեշտորեն հակադրվում է մյուս հոլովներին:Ընդսմին, այդ հոլորվներին հակադրվում է նաև իր հոլովներին:Ընդսմին, այդ հոլովներին հ()ակադրվում է նաև իր հոլովական ընդյանուր իվաստսով (անջատում,) որից կախված էլ՛ հիմնական պաշտոնով անջատման անուղղակի խնդիր, ուստի այդ հոլովն ուսուցանելը շատ հեշտ է: Մնում է օրինակներ բերել, դիցուք, նրա ժամանակի պարագա կիրառությամբ, և հարցն ինքնըստինքյան դաենում է որոշակի: Այսպեսաննա

1.Վաղվանից սկսում ենք գարնանային աշխատաքները: 2.Այս տարվանից ուսումնասիրելու ենք օրգանական քիմիա: 3.«Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ հայոց լեզուն հագարագանձ»:

4.Երեկվանից պարապում ենք լողո

դ՚, Գործրկանով ժամանակի պարագան համեմատաբար խիստ սակավ է գործածբում:Ընդ որում, մի քանի օրինակներ են կիրառվում, որոնք ցուցաբանում են մակբայական հատկություն՛ զուրկլինելով հոգնակի թիվ ունենալու հատկանիշից և որոշ հոլովաձեվեր ուեր ունճնալուց Օրինակ՛ «ժամանակով կատուն ճոն էր, Շունն էլգլխին գղակ չուներ...»(Հ. Թ.)