Էջ:Հայբուսակ.pdf/564

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


2430. Ոփի–

6՞#՛ ֊ ^Ւրերանի ճասփ մի մԷԼ գրած է շաա հայ թարգմանէ թեաե, <( ^րպէս ընգ 1| աղեւոյ ե. ընգ \\աղամախւ*յ ընգ Հովանեաւ՝ քաՀանայիցս » այսոցիկ նստելով ո. Լ. թարգմանն այս ծագերս գրած է ()ւ16է011> ե. 1*^111. մեր թարգմանիչն աւելցուցած է եւս, « Հովանեաւ կան , ըեգ Հովս»ա

I» նեաւ քաՀանայիցս նսաեալ » , սր սխալմամր ապա գր եալ է կաճոփոյ « - Անցեալ գարս», թարգմանիչ վարդապետ մի (է\»ւկաս իարրերգցի ) Ոփ6ի կդէ ղծասս.

ե Լ. Րօթս1ս».

3431. |փո(լ<

Տ՛» ԱՓքսճ, ուր յիշսւած է այս րաս֊ս իրրեւ նսյնանիչ*

2ագաւք. - շխպոմ* 3433 . 2սւգսւր.

0ա՚ 4այրՒ *առ.սց Հեա յիշէ և Համարի Լ. ք«ՀՕՏ. սր է Հաճարիէ

3433» 2աԹալգլուխ,

%եսակ իաղսգպ յալգիս \քրեւանի«

3434. 2ա»չաԹ–

ք)ռամկօրէն անուն խոաեղենի մի, բարձր որձայով Լ աերեւներով, ըոա քէրգը* նիքցսց* գսւցէ նսլն ընգ Հըթաան (թ. 1870).

3436. շալԹալ. $ձ«

3436. շալԹուվ.

0Հյսպէս կոչուի Հրին*.՝ քանի սր փեճեկին մԷԼ է,

2437. շամ՛ան«

(Լ/« այլ ի Լ) . ծանօթ, մանաւանգ ի յանգիմանութենէ քրիստոսի աո.

փարիսեցիս, սր այսոր նման շնչին խոտեղէններէ այլ տասանորգ կ՚առնուին (տ *

ցնանսւխ). կոչուի. ե. ՚ՀամուԱ ըսա Ա/». ^յօՏ՛ 1 Լ* Օսաասա, Փ> Օսաա,

(ի. « Հ,աս> աղգ է. կ*ըսէ Ամիրա. աղէկն Արմ՛անին է. ասէ \քսր«յճօա

» վանն, թէ րփ ղերակնուն կալուածն ր աՆայ, և թէ յաղիքն ճիճի կենայ« սպա, Ո նանէ, յորժամ մեղրով տաս որ ուաէ… Լ օղտէ կըծին և րսրին սր ի կոպն »

աչաց* - Ատա^ա^օա մեր Հրամանի ն. նմանեաց րերնէն կ՚ըսէ (ՒԸ) ղիկքէե ար.

ՀամարՀողաց, թէ, « \)փեալ՝ զօրութիւն աավք կերակրսց. ղի գսվի զօրութիւնն Ո 1ւ սչ ցօղունն. ե. իրր պատուական ակունո* ի վարշամակս ծրարիվք ո ւ - ^ եւ այլ աեսակք ֆամանի յիչուին, րաւական աարրերութեամր իրարմէ, որով և. օտար աղգէ այլ կըրնան կոչուիլ, և նախ, ըստ մեր $մշ/յարանի , « կրկ՛"– աղղ

33

□ւցւէւ26ժ Ե^