Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 11.djvu/4

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

4Ս4 ԳԻՏԱ4ՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԽՈՐ4ՈԻՐԴ Վ Հ․ "ՀԱՄԲԱՐԶՈԻՄՑԱՆ (նախագահ), Մ․ Վ․ ԱՐԶՈԻՄԱՆՅԱՆ (նախագահի տհդակաւ), Պ․ Ո–․ ԱՐԶՈԻՄԱՆՅԱՆ, Ռ․ Ա․ ԱԹԱ– 9ԱՆ, Ռ․ Ա․ ԱԼԷՔԱԱՆԴՐՅԱՆ, Ա․ Ց․ ԱՄԱՏՈԻՆԻ, Հ․ Մ․ ԱՅՎԱԶՅԱՆ, Գ․ Ա․ ԱՈ–ԱՔԵԼՑԱՆ, U․ Տ․ ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Հ․ U․ ԱՎԵ–

ՏԻՍՅԱՆ, է․ Ս․ ԳԱԲՐԻԷԼ9ԱՆ, Գ․ Ա․ ԳԱԼՈՅԱՆ, Ա․ Ա․ ԳԵՎՈՐԳ9ԱՆ, Ա․ Հ․ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Մ․ P․ ԷԴԻԼՅԱՆ, Ս․ Ս․ ԹՈՎՍ՜ԱՍ– 9ԱՆ, Ջ․ Լ․ ԹՈՐՈՍ9ԱՆ, Ջ․Պ․ ԹՈՐՈՍ9ԱՆ, Ա․ Ղ․ ԻՈՍԻՖՅԱՆ, Գ․ Ս․ խԱՆՏՑԱՆ, Հ․ Հ․ 1սԱՉԱՏՐ9ԱՆ, Ս․ Տ․ ՀԱԽՈԻՄՑԱՆ, Վ․ Ե․ ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ, Ա․ ՝Հ․ "ՀԱՐՈԻԹ9ՈԻՆ9ԱՆ, վ․ Մ․ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ․ Լ․ Պ․ ՂԱՐԻԲՋ ԱՆՑԱՆ, P․ Ե․ ՄԱՐԳ ԱՐՅԱՆ, Ա․ Մ․ ՄԱՐՋԱՆՅԱՆ․ U․ Ն․ ՄԵՐԳԵ18ԱՆ, է․ Մ․ ՄԻՐԶՈ9ԱՆ, Լ․ Վ․ ՄԻՐԶՈ9ԱՆ, Ս․ Հ․ ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Ս․ Գ․ ՄՈԻԹԱՖՑԱՆ, Գ․Մ․ ՄՈԻՂՆԵ99ԱՆ, վ․ P․ ՈՍԿԱՆՑԱՆ, П-․ "V ՊԱՐԱԱՄՅԱՆ, Վ․ Հ․ ՊԵՏՐՈԱՅԱՆ, է․ Մ․ ԶՐԲԱՇՅԱՆ, Գ․ Ս․ ՍԱՀԱԿՑԱՆ, Գ․1«․ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Հ․ Ռ․ ՍԻՄՈՆՑԱՆ, վ․ Ն․ ՍԿՈԲՑՈԼԿԻՆ, Լ․ Հ․ ՎԱԼԷԱՅԱՆ, Ս․ Հ․ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Մ․ К ՔՈԹԱՆՅԱՆ, Վ․ Р․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆ

ՀԱՑԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԱՇ*»ԱՐՀ,ԱԴՐՈՒԹ6ԱՆ, ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹ6ԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶՒԿԱՑ Ի Խմբ․ վարիչ Դ․ Տ․ Մուրադյան (աշխ․ գիտ․ թեկնածու), ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ռ․ U․ ՛Հարությունյան, է․ Լ․ Սարգսյան, գիտ․ խմբագիր– ներ ժ․ Մ․ Դեորգյան, Պ․ Ե․ Օհանյան։

ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹ6ԱՆ իյլքբ․ վարիչ Վ․ Ա․ ՝Հակոբչանյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ս․ Ս․ Հարությունյան, Ա․ Պ․ Մարտիրոսյան, Վ․ Դ․ Մելքումյան, գիտ․ խմբագիր U․ Ա․ Հովհաննիսյան։

ԲԱՌԱՑԱՆԿԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱ6ԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉԻ Խմբ․ վարիչ Ե․ Ս․ Մաշուրյան, ավագ գիտ․ խմբագիր Ա․ Տ․ ժաւք– կոչյան, գիտ․ խմբագիրներ Տ․ Ա․ Դրիգորյան, Ի․ Տ․ Սարգսյան, է․ ft․ Սուքիասյան։

ԲԺՇԿԱԴԻՏՈԻԹՉԱՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹ6ԱՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱ6Ի Խմբ․ վարիչ Լ․ Ւ*․ Կիրակոսյան, ավագ գիտ․ խմբագիր Ֆ․ Մ․ Ադա– մալյան, գիտ․ խմբագիր Ա․ Ե․ Պետրոսյան։

ԴՒՏԱԴՐԱԿԱՆ ՏՍԿԻՉ Ի»մբ․ վարիչ Ռ․ Տ․ Հովհաննիսյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Մ․ Ի» Դրիգորյան, Ջ․ Ս․ Դանիելյան, Մ․ Ա․ Խաչատրյան, Լ․ Ս․ Խուդոյան, Ս․ Տ․ Համբարձումյան, Ս․ Մ․ Շարամբեյան, է․ Լ․ Սարգսյան, գիտ․ խմբագիր Մ․ Ա․ Թեւունց, մատենագետներ4 ավագ գիտ․ խմբագիր ժ․ Վ․ Սարգսյան, գիտ․ խմբագիր Կ․ Կ․ Ղաֆադարյան, տառադար– ձողներ4 գիտ․ խմբագիրներ Ա․ Տ* Ադաչանյան, Ի․ Ս․ Դասպարյան։

ԴՐԱԿԱՆՈՒԹ6ԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԻ Խմբ․ վարիչ Վ․ Բ․ Վարդանյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ս․ Կ․ Ասլամազյան, Iй․ Տ․ Կարադելյան, Ա․ Պ․ Չալգուշյան, գիտ․ խմբա– գիր Լ* Վ– Սարգսյան։

ԺՈՂԿՐԹՈՒԹՑԱՆ, ՀՈԴԵԲԱՆՈԻԹՑԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈԻԹՑԱՆ, ՄԱ–

ՄՈՒԼԻ, ՏԵՌՈԻՍՏԱՏԵՍՈԻԹՑԱՆ, ՌԱԴԻՈ6Ի ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ Ավագ գիտ․ խմբագիր Շ․ Ա․ Ւ»ուրշուդյան, գիտ․ խմբագիր Տ․ Մ․ Վարդանյան։ ՀԱ6 ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹ6ԱՆ, ՀՆԱԴԻՏՈԻԹ6ԱՆ ԵՎ ԱԶԴԱԳՐՈԻ– ԹՑԱՆ Ի»մբ․ վարիչ Մ․ Ա․ Կատվալյան (պատմ․ գիտ․ թեկնածու), ավագ գիտ․ խմբագիր Վ․ Գ․ Ալեքսանյան, գիտ․ խմբագիրներ Վ․ Վ․ Դրիգոր– յան, Ս․ Տ* Սիմոնյան։

ԳԻՏԱՃՅՈԻՂԱ6ԻՆ ^ԲԱԳՐՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐԸ

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ ԵՎ «ԱՐՏԵԶԱԴՐՈՒԹՕԱՆ Խմբ․ վարիչ Ս․ Ս․ Արմադանյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ս․ Պ․ Դնորգյան, Կ․ Կ․ Խաչատրյան, Է․ Վ․ Իվանյան, գիտ․ խմբագիրներ Է․ Ս․ Այվազյան, Ա․ Պ․ Ավետիսյան, Կ․ Է․ Դրիգորյան, Լ․ Տ․ Իաչա– տըրյան, Ռ․ Դ․ Մարգարյան (աշխ․ գիտ․ թեկնածու), Ե․ Դ․ Մելիք յան, Պ․ Վ․ Սարգսյան, Վ․ ժ• Փափագյան, լուսանկարիչներ Ա․ Դ․ Բար– սեդյան, Լ․ Դ․ Իսկանդարյան։ ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈԻԹ6ԱՆ Խմբ․ վարիչ Ա․ Ա․ Պետրոսյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ս․ Մ․ Կրկյաշարյան, Ի․ Թ․ Մանուկյան։ ՍՄԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹ6ԱՆ, ՞ՀԿԿ ՊԱՏՄՈԻԹ0ԱՆ, ՄԻՋԱԶԴԱՑԻՆ ԿՈՄՈՒ–

ՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹ6ԱՆ Խմբ․ վարիչ Ա․ Ա․ Լյուլիկյան, ավագ գիտ․ խմբագիր ժ․ "Հ․ Զիրո– յան։

ՏՆՏԵՍԱԴԻՏՈՒԹ6ԱՆ ԵՎ ԴՑՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՑԱՆ Խմբ․ վարիչ Տ․ Մ․ Խաչատրյան, ավագ գիտ․ խմբագիր Լ․ Տ․ Փար– սադանյան։

ՓԻԼՒՍՈՓԱ6ՈՒԹ6ԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆ ft Ի Խմր․ վարիչ Վ․ Վ․ Պալոսյան (փիլ․ գիա․ թեկնածու), ավագ գիա․ խմբագիր Կ․ Թ» Սաիլյան, գիտ․ խմբագիր Ա․ Տ․ Սահակյան։ ՖԻԶԻ ԿԱՄԱԹԵՄԱՏ Ի ԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈԻԹՑՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵ*»ՆԻԿԱ6Ի Ի*մբ․ վարիչ Դ․ Ա․ Եսայան, ավագ գիտ․ խմբագիր Ա․ ՞Հ․ Դարբին– յան, գիտ․ խմբագիրներ Շ․ Ա․ Դյուլիւասյան, Ա․ Ն․ ՛Հովհաննիսյան։

ԲԱԺԻՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ Բաժնի վարիչ Մ․ Ա․ Դանչալյան, ավագ տեխ․ խմբագիր Հ․ Տ․ Վարժապհտյան, տեխ․ խմբագիր Ն․ Ս․ Մուրադյան, ինժեներ–թողար– կիչ Կ․ Ն․ Ավետյան, օպերատոր –տպագրիչ ft․ Մ․ Խաչատրյան։

ՍՐԲԱԴՐԱԿԱՆ Բաժնի վարիչ Ն․ Պ․ Անանիկյան, ավագ սրբագրիչներ Պ․Ե․Դա– լըստյան, "Հ․ Ա․ Դասսյարյան, Դ․ Լ․ Դրացյան, Թ․ Վ․ Հարությունյան, 0․ Դ․ Միքայելյան, սրբագրիչներ Լ․ Ս․ Ադաչանյան, Ն․ Բ․ Ուլու– բաբյան։

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՄԱՆ Բաժնի վարիչ Լ․ Ն․ Դալոյան, ավագ խմբագիր Զ․ Ս․ Տակիլյան․ Խմբագիրներ Ս․ Վ․ Մաթևոսյան, ft․ Վ․ Մեհրաբյան։