Jump to content

Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 6.djvu/3

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված է

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ

Վ. Հ. ՀԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆ (նախագահ), Մ. Վ. ԱՐԶՈԻՄԱՆՅԱՆ (գլխավոր խմբագիր), Հ. Տ. ԱԴՈՆՑ, Ծ. Պ. ԱՂԱՅԱՆ, Հ. Մ. ԱՅՎԱԶՅԱՆ (գլխավոր խմբագրի տեղակալ), Ա. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Բ. Ն. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Ա. Բ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Գ. Ա. ԲՐՈԻՏՅԱՆ, Հ. Խ. ԲՈԻՆԻԱԹՅԱՆ, Գ. Ս. ԴԱՎԹՅԱՆ, Ս. Տ. ԵՐԵՄՅԱՆ, Ռ. Վ. ԶԱՐՅԱՆ, Ջ. Լ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ (գլխավոր խմբագրի տեղակալ), Հ. Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (պատասխանատու քարտուղար), Լ. Ս. ԽԱՉԻԿՅԱՆ, Ս. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ջ. Ս. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ, Ս. Ա.

ՀԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆ, Ա, Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Վ. Հ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Գ.Մ. ՂԱՐԻԲՅԱՆ, Գ. Բ. ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ, Ի. Գ. ՄԱՂԱՔՑԱՆ, Ա. Բ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ, Վ. Ս. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ, Մ. Գ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ, Գ. Բ. ՋԱՀՈԻԿՅԱՆ, Մ. Մ. ՋՐԲԱՇՅԱՆ

ՀԱՏՈՐ 6

ԿՈԻԼՁՈՐ–ՁՈԻԼՈԻԿ

ԵՐԵՎԱՆ 1980