Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/769

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՀարարգանդաբորբ - 379

Հարարգանդաբջջանք - 74/3

Հարբեցողություն - 12/1

- ընդօրինակման - 12/3

- սովորութային - 15/2

Հարբեցում ալկոհոլային - 17/1

- թմրանյութային - 231/2

Հարբուխ - 379

- ալերգիական - 380/1

- անոթաշարժ - 380/1

- գարշահոտ - 146/1

Հարգրիպներ - 664/2

Հարեղնգաբորբ - 197/1

Հարերիկամաբորբ - 503/1, 755/3

Հարթաթաթություն, տես Տափակաթաթություն

Հարմարվողականություն - 380

Հարվածային ալիք - 127/2, 129, աղ. Հարուկ - 381 Հարուղիղաղիքաբորբ - 381

- ենթամաշկային - 381/3

- խորը - 381/3

- տուբերկուլոզային - 381/3

Հաց, հացաբուլկեղեն - 382

- պահպանումը - 642/1

Հելմինթներ, տես Որդեր

Հելմինթոզներ, տես Ճիճվային հիվանդություններ

Հելվելաթթու - 635/2

T - հելփերներ - 431/2

Հեծանվային սպորտ - 382

Հեղձուկ - 382, 138/3, 660/2

Հեղձուկային վիճակ - 139/1

Հեմատոմա, տես Արյունային ուռուցք

«Հեմատոն» - 83/1

Հեմոգլոբին - 83/3, 653/2

Հեմոգլոբինոզներ, տես Հեմոգլոբինոպաթիաներ

Հեմոգլոբինոպաթիաներ - 382

Հեմոպոետիններ - 85/2 Հեմոոագիկ դիաթեզ, տես Արյունահոսական նախատրամադրվածություն

Հեմոսորբցիա, տես Արյունակլանում

Հեմոֆիլիա - 383, 255/1

Հենակներ - 383

Հենթինգթոնի խորեա - 294/2

Հեշտանք - 613/2, 617/2

Հեշտոց - 383

Հեշտոցաբորբ - 383

Հեշտոցադիտում - 223/1

Հեպատիտ, տես Լյարդաբորբ

Հեպատոմա - 718/3

Հեռատեսություն - 384, 53/2

Հևոց - 384, 629/3, 660/2

- ախտաբանական - 384/2

- արտաշնչական - 139/1

- բևեռաւին - 332/3

- թոքային - 384/2

- սրտային - 384/3

Հետադարձ տիֆ - 384

- ոջլային - 384/3

- տզային - 385/1

Հետանցք հակաբնական - 298/3

Հետերոզիգոտություն - 256/2

Հետծննդյան հիվանդություններ - 385

Հետծննդյան շրջան - 385, 747/3

Հերատություն, տես Ճաղատություն

Հերբիցիդներ - 128/2

ՀԵրմաֆրոդիտիզմ, տես Երկսեռություն

Հերպես, տես Տենդաբշտիկ

Հեքիմություն - 386

Հիալուրոնաթթու - 20/2

Հիալուրոնիդազ ֊ 753/3

Հիբրիդոմներ - 266/1

Հիգիենա - 387

- աղջիկների - 44/3

- անձնական ֊ 43/3

- երեխաների և դեռահասների - 388/1

- կնոջ - 45/1

- կոմունալ - 387/1

- հղիների - 412/2

- մասնագիտական - 387/2

- սեռական կյանքի - 615/2

- սննդի - 388/2

- սոցիալական - 388/2

- տարեցների - 46/1

- տեսողության — 703/2

- տղամարդու - 45/3

Հիգիենա մտավոր աշխատանքի - 388

Հիգիենային և հակահամաճարակային ծառայություն - 389

Հիգիենային և հակահամաճարակային հսկողության կայաններ - 390/3

Հիդրադենիտ, տես Քրտնագեղձերի բորբոքում

Հիդրոկորտիզոն ֊ 525/3

Հիդրոնեֆրոզ, տես Երիկամի ջրակալում

Հիդրոցելե, տես Ամորձու ջրակալում

Հիմենոլեպիդոզ - 391

Հիմնական փոխանակություն ֊ 534/2

Հիշողություն - 391

- գեղարվեստական - 392/1

- գենետիկական - 391/2

- երկարատև - 392/1

- լսողական - 391/2

- խանգարումներ - 418/1

- խոսքա-տրամաբանական - 391/2

- կարճատև - 392/1

- հուզական ֊ 391/2

- մեխանիկական - 391/2

- շարժողական - 391/2

- պատկերավոր - 391/2

- տեսողական - 391/2

- օպերատիվ - 392/1

Հիպերբարիկ օքսիգենացում, տես ԳԵրճնշումային թթվածնացում

Հիպերգլիկեմիա, տես Գերշաքարարյունություն

Հիպերթենզիա, տես Գերճնշում

Հիպերթիրեոզ - 525/1

Հիպերկինեզ - 160/2, 541/1

Հիպերկորտիցիզմ - 525/3

Հիպերոսմիա, տես Գերհոտառություն

Հիպերպարաթիրեոզ - 525/2

Հիպերսթենիկ մարմնակազմվածք - 476/1

Հիպերսոմնիա, տես Քնկոտություն

Հիպերվիտամինոզ, տես Գերվիտամինություն

Հիպերտոնիկ կրիզ - 394/1

Հիպերտոնիկ հիվանդություն - 392

Հիպնոնարկոզ - 520/3

Հիպնոս - 526/3

Հիպոդինամիա, տես Թերշարժունություն

Հիպոթալամուս, տես Ենթատեսաթումբ

Հիպոթիրեոզ - 394, 524/3

Հիպոխոնդրիա, տես Մելամաղձություն

Հիպոկրատի գլխարկ - 686/2

Հիպոմենոռեային սինդրոմ, տես Սակավ դաշտան

Հիպոպարաթիրեոզ - 525/2

Հիպոտենզիա, տես Թերճնշում

Հիպոտոնիա, տես Թերճնշում

Հիպոտրոֆիա, տես Թերսնում

Հիպոֆիզ, տես Ստորին մակուղեղ

Հիպօքսիա, տես Թթվածնաքաղց

Հիսթերիա - 394

Հիսի խուրձ - 625/3

Հիստամին - 427/3

Հիստոգենեզ, տես Հյուսվածքածնություն

Հիստոլոգիա, տես Հյուսվածաբանություն

Հիստոքիմիա, տես Հյուսվածաքիմիա

Հիստոֆիզիոլոգիա, տես Հյուսվածաֆիզոլոգիա

Հիվանդ - 395

Հիվանդածնություն - 94/3

Հիվանդանոց - 396

- բազմապրոֆիլային - 396/2

- կլինիկական - 396/2

- մանկական - 396/2

- մասնագիտացված ֊ 396/2

Հիվանդի խնամք - 397

Հիվանդի փոխադրումը - 399/1

Հիվանդություն - 407, 395/1

- կատուների և շների կծելուց առաջացած - 224/2

- կուտակման - 22/1

- նյութափոխանակության ժառանգական - 254/3

- ջնջված - 408/3

- վիժեցված - 408/3

- ուղեկցող - 408/3

Հղի կանանց երիկամաախտ - 410/3

Հղիության կանխում - 410

Հղիության տոքսիկոզներ - 410

- վաղ - 410/1

- ուշ - 410/2

Հղիություն - 411

- արտարգանդային — 91/1

- բազմապտուղ - 207/2

Հյութեր - 413

- բազուկի - 413/3

- բանջարեղենի - 413/3

- գազարի - 413/3

- լոլիկի - 413/3

- խառը - 413/3

- հատապտուղների - 413/3 769

- մրգերի - 413/3

- չպարզեցված - 413/2

- պարզեցված - 413/2

Հյուծանք - 414

Հյուսակաբորբ - 414, 301/2

- գոտկասրբոսկրային - 414/2

- պարանոցաբազկային ֊ 414/2

Հյուսվածաբանություն - 414

Հյուսվածաքիմիա - 414/3

Հյուսվածաֆիզիոլոգիա ֊ 414/3

Հյուսվածք (հյուսվածաբան.) - 414/3, 468/3

Հյուսվածքաարյունային պատնեշ - 574/3

Հյուսվածքածնություն - 414/3

Հյուսվածքային անհամատեղելիություն - 724/3

Հյուսվածքային հեղուկ - 65/3

Հյուսվածքային մանրէախումբ - 688/2

Հյուրասենյակ - 125/3

Հոգեբուժություն - 415

Հոգեդեղաբանական միջոցներ - 415/3

Հոգեխթանիչներ - 373/2

Հոգեկան գործունեություն, տես Հոգեկանը

Հոգեկան խանգարումներ, տես Հոգեկան հիվանդություններ

Հոգեկան հիվանդներ - 416

Հոգեկան հիվանդություններ - 416

Հոգեկանը - 418

- երեխայի - 201/3

Հոգեվարք - 449/3, 673/3

Հոգնա - 418

- բուժիչ - 418/3

- դեղորայքային - 419/2

- երեխաներին - 419/1

- հիպերտոնիկ - 419/2

- մաքրող - 418/3

- յուղային - 419/2

- ջրային - 418/3

- սիֆոնային - 419/2

- սնուցող - 419/2

Հոգնածություն - 419

- երեխաների - 420/1

Հոդաբորբ - 420

- ռևմատիզմանման - 265/3

Հոդախախտում - 421

- ազդրոսկրի - 421/3

- ախտաբանական - 422/2

- բազկոսկրի - 421/3

- բնածին - 421/1

- ձեռքի մատների - 421/3

- նախաբազկի - 421/3

- սովորութային - 422/1

- վնասվածքային ֊ 421/1

Հոդախտ - 422

Հոդային մահիկներ - 422

Հոդեր - 473/3, 474/1

Հոդի գերձգվածություն - 423

Հողի սանիտարական պահպանություն - 424

Հոմեոպաթիա - 424

Հոմեոստազ - 336/3