Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/770

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՀոմոզիգոտություն - 256/2

«Հոսանքի նշաններ» - 214/2

Հոսպիտալ - 424

- զինվորական - 424/2

Հոսպիտալացում - 424

- անհետաձգելի - 424/3

- պլանային - 424/3

Հովտաշուշան - 176/2, 239/1

Հոտազերծում - 424

Հոտառություն - 425

Հորանջում - 425 Հորմոններ - 425, 522/3

- աճման - 475/2, 523/3

- ենթաստամոքսային գեղձի - 426/3, 525/2

- ենթատեսաթմբի - 523/1

- հարվահանագեղձերի - 426/3, 525/2

- հիպոֆիզի - 427/2, 523/2

- հյուսվածքային - 427/3

- մակերիկամների - 427/1,525/3

- սեռական գեղձերի - 427/2

- վահանագեղձի - 426/2, 524/2

Հպվող տեսապակիներ - 27/1

Հսկայություն - 428, 523/3

Հրդեհներ - 697/2

Հրուշակեղեն - 428

Հումակերություն - 141/2, 143/3

Հույզեր - 428

Ձ

Ձախլիկություն - 429

Ձայն - 429, 29/1, 547/2

- «բեկում» - 186/3

Ձայնալարեր - 547/1

Ձայնահաղորդիչ ապարատ - 282/3

Ձայնամեկուսացում - 125/2

Ձավարեղեն - 430

Ձեռնաթաթ - 473/3

Ձեռնաշարժություն - 430, 613/2

Ձեռք - 470/3

Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ - 431, 671/1

Ձեռքի օճառներ - 347/1

ՁԻԱՀ, տես Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ

Ձիաձետ դաշտային - 176/2, 249/2

«Ձիու պոչ» - 563/2

Ձկնորսություն մարզական - 432

Ձմռուկ - 432

Ձյու-դո - 221/1

«Ձյութանման կղանք» - 87/3, 296/1

Ձնահյուսեր - 697/1

Ձվաբջիջ - 167/3, 469/3, 609/1

Ձվազատում - 167/3, 433/2, 469/3

Ձվատար փողեր - 75/1

Ձվարանի բշտուռուցք - 620/2

Ձվարանի ֆոլիկուլ - 167/3, 433/2 Ձվարաններ - 433

Ձու թռչնի - 433

- պահպանումը - 641/2

Ձուկ, ձկնամթերք - 434, 640/1

Ձուսպային բունոց - 589/1

- թաղանթ - 589/1

- պարկ - 589/1

Ղ

Ղանձլամեր - 176/2, 249/3

Ճ

Ճակատային ծոց - 733/3

Ճակատային ծոցի բորբոքում - 734/2

Ճաղատություն - 434

- բնածին - 434/3

- դեղորայքային - 434/3

- կլորավուն - 434/2

- վաղաժամ - 434/1

Ճանճեր - 434, 208/1, 498/2

Ճառագայթաբանություն բժշկական - 435 Ճառագայթաբուժություն - 435, 271/3

- ապլիկացիոն - 436/1

- ներխոռոչային - 436/1

Ճառագայթագրություն կլինիկական - 596/1

Ճառագայթազգայնություն - 596/3

Ճառագայթաիզոտոպային ախտորոշում, տես Ռադիոիզոտոպային ախտորոշում

Ճառագայթակենսաբանություն, տես Ռադիոկենսաբանություն ճառագայթահարում բժշկության մեջ - 436

- արտաքին - 435/3

- հեռահար - 435/3

- ներքին - 436/1

Ճառագայթային հակազդեցություններ - 436/1

Ճառագայթային հիվանդություն - 436

Ճառագայթաչափություն լաբորատոր - 596/1

Ճառագայթասնկեր - 556/1

Ճավայան թեյ - 176/2

Ճարպագեղձեր - 459/2, 473/1

Ճարպաթթուներ - 439/2

- անփոխարինելի - 439/3

- բազմաչհագեցած - 439/2

- հագեցած - 439/2

- չհագեցած - 439/2 Ճարպակալում - 437, 475/3, 476, աղ.

- երեխաների - 475/3

- սննդային - 440/3

Ճարպահոսություն - 438

- թանձր - 438/3

- հեղուկ - 438/3

Ճարպամիզություն - 440/3

Ճարպային փոխանակություն - 440/2

Ճարպասեռական համախտանիշ - 255/1

Ճարպեր - 439, 645/2

- բուսական - 440/1

- կենդանական - 440/1

- չեզոք - 439/2

- սննդամթերքում - 645/3

- սննդում - 440/1, 645/2

Ճարպուռուցք - 718/3

Ճգնաժամ (հիվանդության) - 403/3, 408/3

Ճեղքվածք ծնոտի - 122/2

- շրթունքների - 122/2

- քիմքի - 122/2

Ճիճվաթափություն - 441/2

Ճիճվային հիվանդություններ - 441

Ճիճուներ, տես Որդեր

Ճնշաբուժություն - 441

Ճնշախցիկ - 441/2

Ճնշող-ձգող սարքեր - 350/2, 567/3

Ճողվածք - 441

- երեխաների - 442/3

- ճմլված - 442/3

- չուղղվող - 442/2

- ստոծանու - 486/3, 510/2

Ճոճում - 443

Մ

Մագնեզիում (օրգանիզմում) - 375/2

- սննդում - 646/1

Մագնիսաբուժություն - 212/2

Մազանոթներ - 623/2

Մազագլուխ - 706/2

Մազապարկի բորբոքում - 443

Մազարիոն - 239/1

Մազեր - 443, 471/1

- գանգրացումը - 445/3

- լվանալը - 444/2

- կտրելը - 445/2

- ներկելը - 446/2

- սանրելը - 445/1

- սափրելը - 445/2

Մազերի սպիտակում - 446

Մազոտություն - 446

Մալարիա - 446

Մածուկներ (դեղային) - 180/1

Մածուն - 310/2

Մակաբուծական հիվանդություններ - 447

- ալիմենտար - 447/3

- արյունային - 448/1

- շփումային - 448/1

- սննդային - 447/3

- փոխանցողական - 448/1

Մակաբուծակրռւթյուն - 448 Մակաբույծներ - 448, 94/1

- արտաքին - 448/3

- ներքին - 448/3

Մակամորձու բորբոքում - 448 Մակերիկամներ - 449

Մակիյաժ - 348/2

Մակրոտարրեր - 374/2

Մակրոֆագեր - 84/2

Մահ - 449

- կենսաբանական - 449/3

- կլինիկական - 449/3, 673/3

Մահաբանություն - 450/3

Մահամորմ - 238/3

Մահացություն - 258/2

Մաղոսկրային ծոց - 733/3

Մաղոսկրի բորբոքում - 734/2

Մայրության և մանկության պահպանություն - 450

Մանանեխ - 176/2

Մանանեխի ծեփուկներ - 452

Մանանեխով լոգանքներ - 279/2

Մանգան (օրգանիզմում) - 376/2

Մանթուի տուբերկուլինային փորձ - 708/2

Մանիա - 453/2

- ցասման - 453/2

Մանիակալ-դեպրեսիվ պսիխոզ - 453

Մանիկյուր - 197/3

Մանկաբարձական ամիս - 583/3

Մանկաբանություն և գինեկոլոգիա - 453

Մանկաբարձուհի - 454

Մանկաբուժություն - 454

Մանկական ամանեղեն - 30/3

- անկողին - 355/1

- առողջարան - 64/1

- կոշիկ - 342/1

- հագուստ - 366/2

Մանկական ողնուղեղային լուծանք, տես Պոլիոմիելիտ

Մանկական պոլիկլինիկա - 455

Մանկական սայլակ - 455

- սենյակ - 126/1

- սպիտակեղեն - 652/3 Մանկական սննդախառնուրդներ - 455

- - պահածոյած - 456/2

Մանկական տետանիա, տես Սպազոֆիլիա

Մանկան տեղ - 411/2

Մանկապատանեկան մարզադպրոցներ - 456

Մանկատուն - 456

Մանոզ - 20/2

Մանրէաբանություն - 457

- արդյունաբերական - 457/1

- բժշկական - 457/2

- գյուղատնտեսական - 457/1

Մանրէազերծում - 458, 94/3

- ներարկիչների - 458/1

Մանրէակենսաբանություն - 457/1

Մանրէային ֆլորա մարդու - 458

Մաշկ - 459, 470/3

Մաշկաբանություն և վեներաբանություն - 462

Մաշկաբորբեր - 463

Մաշկագենետիկա - 149/3

Մաշկախտեր, տես Դերմատոզներ

Մաշկաճարպ - 459/3

Մաշկամկանաբորբ - 338/2

Մաշկային հիվանդություններ - 460/3

Մաշկանախշագրություն - 459/2

Մաշկասնկիկներ - 639/1

Մաշկաքսուքներ - 346/2

Մաշկի թարախաբշտիկային հիվանդություններ - 464

Մաշկի սնկիկային հիվանդություններ - 465

Մասկուլինացում, տես Արականացում

Մասնագիտական ընտրություն - 465

Մասնագիտական հիվանդություններ - 465

Մասնագիտական վնասակարություններ - 466