Էջ:Պատմութիւն հայոց.djvu/38

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


սանելով յաղագս այսորիկ՝ որպէս եւ հաւատացեալ եմք։

Ադամ նախաստեղծ․ սա կեցեալ ամս երկերիւր եւ երեսուն՝ ծնանի զՍէթ․ Սէթ կեցեալ ամս երկերիւր եւ հինգ՝ ծնանի զԵնովս։ Սորա երկուքն յարձանագրութեանցնընդդէմ երկուց հանդերձելոցն, որպէս ասէ Յովսեպոս․ թէպէտ եւ ուրն անյայտ է։ Ենովս, որ առաջին յուսացաւ կոչել զԱստուած։

Եւ ընդէ՞ր արդեօք այս, եւ կամ վասն որո՞ց պատճառանաց նախ սա յուսացեալ կոչելոյն զԱստուած, եւ կամ ո՞րպէս կոչելն իմանի։ Քանզի է Ադամ ճշմարտապէս աստուածաստեղծ, եւ սա ի բերանոյ Աստուծոյ առեալ ասի պատուէր, այլ եւ յանցուցեալ եւ ի թագստեան եղեալ՝ զՈ՞ւր ես-ն յԱստուծոյ եւ ոչ յայլմէ ումեքէ հարցանի․ սապէս եւ զվճիռ վարկին ի նորին բերանոյ լսէ։ Իսկ յետոյ եւ Աբէլ մերձաւոր եւ ծանօթ Աստուծոյ լեալ՝ պատարագ մատուցանէ, եւ ընկալեալ լի