Էջ:Պատմութիւն հայոց.djvu/78

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


կեալ Սիսակ՝ լնու շինութեամբ զսահմանս բնակութեան իւրոյ․ եւ զաշխարհն կոչէ իւրով անուամբն Սիւնիք․ այլ Պարսք յըստակագոյնս եւս Սիսական կոչեն։ Ի սորա ծննդոց աստ ուրեմն Վաղարշակ, որ առաջին ի Պարթեւաց արքայ Հայոց, գտեալ արս անուանիս՝ տեարս աշխարհին կարգէ, որ է Սիսականդ ազգ․ եւ զայս առնէ Վաղարշակ՝ ի պատմութենէն ստուգեալ։ Այլ այս թէ ո՛րպէս է, յիւրում տեղւոջ պատմեսցուք։

Բայց ինքն Գեղամ դառնայ անդրէն ի դաշտ անդր, եւ առ ոտամբ նորին լերինն ի ձորակի միում ամրոջ շինէ ձեռակերտ մի, եւ կոչէ զանուն նորա Գեղամի, որ յետոյ իԳառնկայ թոռանէ նորա անուանեցաւ Գառնի։ Ի սորա ծննդոց աստ ուրեմն առ Արտաշիսիւ թոռամբ Վաղարշակայ ոմն Վարաժ անուն պատանի լեալ, աջող յորս եղջերուաց եւ այծեմանց եւ վարազուց, դիպաձգութեամբ նետից կորովի․ զսա ի վերայ որսոց արքունեաց