Էջ:Պատմութիւն հայոց.djvu/79

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


կարգէ, եւ շէնս պարգեւէ նմա առ եղերբ գետոյն, որ անուանեալ կոչի Հրազդան։ Եւ ի սմանէ ասեն լինել զտունն Վարաժնունի։ Այս Գեղամ, որպէս ասացաք, յետ ամաց կենաց իւրոց ծնաւ զՀարմայ․ յետ որոյ կեցեալ եւայլս եւս՝ եւ մեռաւ։ Եւ հրամայեաց որդւոյ իւրում Հարմայ բնակել յԱրմաւիր։

Այս Հայկ որդի Թորգոմայ, որդւոյ Թիրասայ, որդւոյ Գամերայ, որդւոյ Յաբեթի, նախնի Հայաստանեայց․ եւ այս ազգք նորա եւ ծնունդք եւ աշխարհ բնակութեան նոցա․ եւ յայսմ հետէ սկսան, ասէ, բազմանալ եւ լնուլ զերկիրն։

Իսկ Հարմայ կեցեալ ամս՝ ծնաւ զԱրամ։

Արամայ բազում գործք քաջութեան պատմին մարտից նահատակութեան, եւ ընդարձակել զսահմանս Հայոց յամենայն կողմանց․ յորոյ անուն եւ զաշխարհս մեր անուանեն ամենայն ազգք, որպէս Յոյնք՝ Արմէն, իսկ Պարսիկք եւ Ասորիք՝ Արմէնիկք։ Բայց զընդարձակութիւն պատմութեան սորա եւ զ