Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/557

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Ա

Աբաղա-փաշա— 444, 415, 500, 501, 593

Աբաս (Խուդաբանդա շեյխի որդին)— 478, 479

Աբասղուլի խան (Ամիրգունա խանի որդին)— 528

Աբայ խան (հետո թագավոր)— 488

Աբդուռահման Մուսալիմ— 74

Աբիսողոմ— 18

Աբուսահլ (Սենեքերիմի որդին)— 485

Աբրահամ եպիսկոպոս— 488

Աբրահամ Երանելի— 516, 522

Աբրահամ նահապետ— 218

Աբրահհամ քահանա— 496

Ադամ նախահայր— 484, 485

Ադարիա վարդապետ— 345

Աթաբեկ իշխան— 25, 56, 87

Արմաջա խալիֆ— 492

Աթանաս դպիր— 527

Ալադին սուլթան— 443

Ալահվերդի— 400

Ալահվերդի խան— 36—38, 40, 47, 67—69

Ալեքսանադր թագավոր— 25, 84, 86—91, 507

Ալեքսանդր Մակեդոնացի— 441, 483, 491

Ալթուն— 152—155

Ալի փաշա— 26, 497, 498

Ալխազ— 493

Ախիջան-խոջա— 381

Ահմադ Ջահանգիր սուլթան— 439, 442—444, 449, 451—453, 490, 437—499

Ահման սուլթան— 38

Ահմեդ փաշա— 78, 496

Աղամիր— 157, 158

Աղիջսւն— 124

Աղջահար— 124

Աղջաղան փիր— 78

Աղսաղ Մահմեդ խան— 84

Աղուբ բեգ— 492

Ամիր Համզա Միրզա— 491

Ամիրգունա խան— 33, 40, 42, 45, 48, 49, 66, 157, 158, 164, 167—169, 173, 176, 182—184, 219, 223, 233, 236, 237, 48, 250, 416, 500, 528

Ամիրզա (Մահմեդ բեկի որդին)— 332

Ամիրզեդին— 491

Ամիրխան խոջա— 191, 884

Ամիրխան իշխան — 472

Անանիա աոաքյալ—181, 233, 235, 248, 251, 314

Անավարզեցի— տես Գրիգոր Անավարզեցի

Անդրե առաքյալ— 146, 147

Անդրեաս Երեց— 175, 223, 278, 279, 281—284, 499

Անհաղթ— տես Դավիթ Անհաղթ

Անձրև խոջա— 282

Աշա տերտեր— 152

Աշրաֆ— 490