Էջ:Armenian classical poetry vol 1.djvu/93

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Քան ի պատարագն բոլորապտուղ,
Մատուցեալ ծըխոյն բարդութեան։
Ընկա՛լ զսակաւամասնեայ բանիցս յօդուած
Քեզ ի հաճութիւն, և մի՛ ի բարկութիւն.
Ելցէ ի խորոց աստի զգայութեանց խորհրդակիր սենեկիս՝
Վաղփսղակի ժամանել առ քեզ՝
Կամաւորական նուէր բանական զոհիս,
Ողջակիզեալ զօրութեամբ ճարպոյ՝
Որ յիսն է պարարտութիւն։

Եւ ի դընելս իմ ընդ քեզ դատ՝
Խառնեալ աղերսիւ, հըզօր,
Մի՛ իբրև զհամբարձումն ձեռաց ամբարշտեալն Յակոբու,
Ըստ բողոքելոյն Եսայեայ,
Եւ զանիրաւութիւնըն Բաբելոնի՝
Տաղտկալի քեզ երևեսցի,
Զոր առակ եօթանասներորդի երկրորդի սաղմոսին ազդէ,
Այլ իբր ըզբուրեալ խունկն հաճոյական ի խորանին Սելովայ,
Զոր Դաւիթըն կանգնեալ նորոգեաց
Տապանակին հանգըստեան ի գերութենէն դարձելոյ,
Որ ի վերըստին գիւտ կորուսեալըս հոգւոյ առակի,
Ընդունելի կամաց քոց լիցի։

Բ.

Բայց քանզի ձայնդ ահաւոր դատաստանիդ հատուցման,
Ուժգինս հնչեցեալ ի ձորն վրէժխընդրութեան,
Կըրկինս ինձ երկնէ մարտից յարուցմունըս,
Այժմէն գուշակեալ շարժմունըս յուզմանց ներհակականաց,
Որ յիմումս անձին ցուցանի,
Խըռովութիւնս ամբոխից։
Հարեալք ընդ միմեանըս զէն առ սուսեր՝
Խորհըրդոցըն հոյլք, չարեացն ընդ բարիսըն,
Եւ գերեալ զիս ի մահ ըստ հին դիպուածոյն՝
Որ նախ քան զշընորհին ժամանել առ իս,
Զոր ընտրեալն աոաքելականացըն դասուց Պօղոս,
Առօրինակեալ ըզՄովսէս,
ԶՔրիստոսի փըրկութիւնն յաղթող ցուցանէ։