Էջ:Axel Bakunts, Collected works, vol. 4 (Ակսել Բակունց, Երկերի ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/3

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս


2ач51 г» օշ. гои ԳՄԴ SI Հ 7 Р 22S հւմըսւգ՞ւսկսւն կոլեգիա ԱՎԱԲԱԲՅԱՆ 0., ՋԱՔԱՐՅԱՆ Ա., ԻՇԽԱՆՅԱՆ Ik, ՀԱԿՈԲՅԱՆ Պ., ՋՐԲԱՇՅԱՆ ԷԴ. Հատորը կազմեց և խմբագրեց Պ. Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ Բնագրերը պատրաստեցին և ծանոթագրեցին Ջ. ԱՎԵՏՅԱՆԸ. Ռ. ԻՇԽԱՆՅԱՆԸ, Պ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ, Վ. ՂԱԶԱ**Ե93ԱՆԸ, Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԸ, Ի. ՎԱՐԺԱՊԵՏՅԱՆԸ Օսւկու&ց, Ա. Р 228 Երկեր։ 4 հատորով յԽմբ* կոլեգիա' Աղաբաբյան ՍՀ և ուրիշ* — Եր*։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ*, 1984* Հ* 4 IԲնագրերր պատրաստեցին և ծանոթագրեցին Զ. Ավետ յան, Ռ. Իշխան յան և ուրիշներ։ Խմբ* Պ• Հ, Հա֊ կոբյան* 663 էջ, 2 թ. նկ.։ Սովետահայ ականավոր արձակագիր Ակսել Սակունցի երկերի գիտական հրատարակության ներկա, չորրորդ հատորում հավաքված են նրա գրական-քննադատական հոդվածները, հրապարակախոսական էջնրր, գյուղատնտեսության և գյուղի սոցիայիստական վերակառուց¬ ման հարցերին նվիրված ակնարկները, նամակներն ու պաշտոնական գրությունները։ Վերջինների մեծ մասը հրատարակվում է աոաջին անգամ ։ 4702080200 ԳՄԴ 84 Հ 7 Ա 48-83 Ар 2 703 (02) -84 © Հայկական Ս11Հ ԴԱ հրատարակչություն, 1984 ծանոթագրությունների համա** ՜